liczba wydanych lic miedzynarodowych

liczba wydanych licencji miedzynarodowych