Wydawanie profili kierowcy zawodowego i karty kwalifikacji kierowcy dla Ukraińców jest już możliwe

5/5 - (2 votes)

blad-w-systemie-si-kierowca-usuniety-profil-kierowcy-zawodowego-karta-kwalifikacji-kierowcy

31 maja 2022 roku Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że problem z niedziałającym systemem do uzyskania Profilu Zawodowego Kierowcy i Karty Kwalifikacji Kierowcy został rozwiązany. Usunięto błąd krytyczny z aplikacji SI Kierowca, który uniemożliwiał wydawanie obowiązkowych dokumentów.

Informacja pojawiła się w odpowiedzi na apel posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która w interpelacji nr 32978 poruszyła temat niedziałającego systemu i problemu z zatrudnianiem obywateli Ukrainy w polskich firmach transportowych. Jak podkreślała posłanka, wskutek błędu w systemie teleinformatycznym, od 6 kwietnia 2022 roku niemożliwe jest uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego oraz Karty Kwalifikacji Kierowcy.

Generuje to szereg problemów, takich jak:

  • brak możliwości przedłużenia uprawnień kierowcy,
  • brak dostępu do informacji o wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych,
  • brak wglądu do świadectwa kierowcy,
  • brak możliwości podjęcia szkolenia okresowego kierowców.

Przełożyło się to na zastoje w funkcjonowaniu firm przewozowych i ośrodków szkoleniowych, a tym samym spowodowało ogromne straty finansowe, które, zdaniem Macieja Wrońskiego, prezesa Związku Pracodawców Transportu i Logistyki Polska, mogą być liczone w setkach euro dziennie.

Co dalej z zatrudnianiem kierowców z Ukrainy?

Niedziałający system i brak możliwości wydania Karty Kwalifikacji Kierowcy odbił się również na obywatelach Ukrainy, zatrudnionych w polskich firmach transportowych. Bez Karty i Profilu Kierowcy Zawodowego niemożliwe jest przedłużenie ukraińskim kierowcom uprawnień, zatrudnianie ich, jak i wykonywanie przez nich transportu z pomocą humanitarną.

W swojej interpelacji posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że jest to pilny do rozwiązania problem:

„Z powodu awarii systemu kierowcy od kilku dni nie są w stanie pozyskać wymaganych dokumentów. Jest to problem szczególnie doniosły z punktu widzenia obywateli Ukrainy, którzy zostali pozbawieni możliwości zatrudnienia w polskich firmach transportowych. Obywatele spoza Unii Europejskiej do zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są bowiem zmuszeni posiadać tzw. świadectwo kierowcy, wystawiane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Od dnia 6 kwietnia 2022 r., aby uzyskać świadectwo kierowcy, należy posiadać kartę kwalifikacyjną kierowcy, która nie jest wydawana ze względu na ww. awarię systemu teleinformatycznego”.

W swoim apelu posłanka kieruje do Ministra Infrastruktury pytania o to, czy planuje niezwłocznie ułatwić zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich firmach i w jakim terminie zostanie rozwiązany problem z niedziałającym systemem teleinformatycznym do wydawania Kart Kwalifikacji Kierowców.

Odpowiedź Ministra Infrastruktury w sprawie Karty Kwalifikacji Kierowcy i błędu w aplikacji SI Kierowca

Sekretarz stanu Rafał Weber w odpowiedzi na apel posłanki zapewnił, że Ministerstwo Infrastruktury dokłada wszelkich starań, aby niezwłocznie ułatwić zatrudnianie obywateli Ukrainy przez polskich przedsiębiorców transportowych. Jak czytamy w odpowiedzi do interpelacji posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, wyrazem podjętych działań było samo wprowadzenie Karty Kwalifikacji Kierowcy, która potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy:

„Karta kwalifikacji kierowcy jest wydawana osobom, którym nie można wydać polskiego prawa jazdy z wpisem kodu 95 ze względu na niespełnienie przesłanki zamieszkania przez 185 dni w roku kalendarzowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym ww. karta umożliwia potwierdzanie posiadanych kwalifikacji kierowcy zawodowego osobom niespełniającym warunków do wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie prawo jazdy ze względu na zbyt krótki pobyt w Polsce, czy brak możliwości potwierdzenia dokumentu prawa jazdy przez organy administracji w Ukrainie. Ponadto należy wskazać, że stosowanie do art. 14 ustawy z dnia z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia br. prawo jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy stwierdza posiadanie przez osobę uprawnień wskazanych w tym dokumencie. Ponadto, do ww. wskazanej daty ukraińskie krajowe prawo jazdy jest z mocy ww. ustawy ważne nawet wówczas, kiedy upłynął lub upłynie jego termin ważności.”

Jeśli chodzi o błąd w aplikacji SI Kierowca, uniemożliwiający uzyskanie m.in. PKZ, czyli Profilu Kierowcy Zawodowego, a także Karty Kwalifikacji Kierowcy, minister poinformował o rozwiązaniu problemu. Jak pisze, błędy zostały usunięte, a dokumenty wydawane są od 12 kwietnia 2022 roku. Decyzję o zawieszeniu systemu tłumaczy pracami naprawczymi w oprogramowaniu.

Źródła:

https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/bledy-w-oprogramowaniu-zostaly-usuniete

https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCEKFDD/%24FILE/i32978-o1.pdf

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CDPCYJ

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wydawanie-karty-kwalifikacji-kierowcy-19225603

Kiedy możliwe będzie szkolenie okresowe kierowców zawodowych? Odpowiedź resortu infrastruktury z 19 maja 2022 roku