Nowe zasady wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt.

Oceń nas

tranzytBiałoruś wprowadza od dnia 1 lipca 2013 roku nowe zasady wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt, o czym informuje opinię publiczną i zainteresowanych przedsiębiorców biuro ds. Transportu Międzynarodowego.

Podczas posiedzeniu z dnia 28 czerwca 2013 roku, Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń zagranicznych zmieniła zasady wydawania zezwoleń Białoruś tranzyt płatne S. Od 1 lipca będą one wydawane na nowych zasadach. Prawo do poboru takich zezwoleń mają obecnie przedsiębiorcy, którzy wykorzystali minimum 7/12 limitu zezwoleń Białoruś tranzyt podlegające opłacie w miesiącu lipcu. Jedno zezwolenie będzie wydawane na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych i jedno na każdy kolejny, drugi pojazd uprawniony.

Przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe, które wysyłają towary za wschodnią granicę, powinni już składać wnioski o zezwolenia Białoruś tranzyt. Pobór kolejnych zezwoleń będzie dopiero jednak możliwy, jeśli posiadacz zezwolenia zwróci prawidłowo wykorzystane zezwolenie Białoruś tranzyt.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego nadmienia, że liczba zezwoleń jest ograniczona i ich wydawanie w każdej chwili może zostać zakończone.