Spóźniony ładunek a możliwość odszkodowania

Oceń nas

Definicja opóźnienia dostawy. Kiedy następuje opóźnienie dostawy

spoznienie dostawy a odszkodowanie

Z opóźnieniem dostawy mamy do czynienia w sytuacji, gdy towar nie został nam dostarczony w uzgodnionym terminie, a także w przypadku kiedy nie uzgodniliśmy terminu, a faktyczny czas trwania przewozu przekracza czas, jaki słusznie można przyznać solidnemu przewoźnikowi. Uwzględniając oczywiście czas, który jest niezbędny do skompletowania pełnego ładunku w normalnych warunkach.

Czy przewoźnik odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru

Tak. Przewoźnik, któremu zlecamy transport, od momentu przyjęcia do wydania towaru odpowiada zarówno za jego całkowite lub częściowe zaginięcie czy uszkodzenie (z wyjątkiem wykluczeń opisanych w Konwencji CMR), ale również za opóźnienie dostawy.

Podstawa do odszkodowania

Zgodnie z art. 30 Konwencji CMR punkt 3 „Opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od dnia pozostawienia towaru do dyspozycji odbiorcy.” Oznacza to, że jeśli w ciągu 21 dni od daty otrzymania towaru, który dotarł do nas po ustalonym terminie, nie wystosujemy odpowiedniego pisma z zastrzeżeniami do przewoźnika, nie możemy liczyć, nawet na drodze sądowej, na jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu opóźnienia w dostawie. W przypadku gdy opóźnienie wynikło z umyślnej winy przewoźnika, powyższe ograniczenia nie mają zastosowania i poszkodowany może od razu dochodzić odszkodowania.

Zastrzeżenie do przewoźnika

Konwencja CMR nie definiuje samego pojęcia zastrzeżenia, ani też nie informuje, co powinno zawierać. Jednak musi być sporządzone i przesłane do firmy transportowej w formie pisemnej. Za formę pisemną uznany zostanie również wpis w liście przewozowym lub wysłanie podpisanego dokumentu z zastrzeżeniem faxem. Jeśli fax nie zostanie zakwestionowany przez odbiorcę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że również sąd uzna je za równoznaczne z zachowaniem formy pisemnej. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przesyłania zastrzeżenia drogą elektroniczną. Uwaga, wiadomość e-mail nie jest uznawana za formę pisemną!

Na zakończenie

Złożenie zastrzeżenia, to dopiero początek drogi. Ten niezwykle istotny dokument jest podstawą do rozpoczęcia procesu dochodzenia odszkodowania za opóźnienie w dostawie towaru. Do złożenia zastrzeżenia uprawniony jest zarówno nadawca jak i odbiorca towaru. Należy pamiętać, że poszkodowany będzie musiał również udokumentować, że poniesione przez niego straty powstały właśnie w skutek opóźnienia dostawy danego transportu.

 

Przydatny link: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1956a.html

Źródło Polska Truck&Business, czerwiec – lipiec 2014 nr 3/2014