Transport drogowy: kabotaż mały, zasady, warunki.

1.8/5 - (30 votes)

Weltkarte Landkarte Europa Karte 1Mały kabotaż transportowy, zasady, warunki i obowiązki.

 

Nasi rodzimi przewoźnicy mogą przewozić towary na relacjach kabotażowych od 2009 roku. To z pewnością dało im dużo więcej możliwości. Mogą oni bowiem:

1)  decydować, po jakim państwie chcieliby się poruszać, dzięki czemu wygodniej planują trasy,

2)  ograniczają koszty związane z mytem, a także

3)  mają szansę na intratne zlecenia bezpośrednio od tysięcy zagranicznych kontrahentów.

 

Popularność tego rodzaju przewozów wciąż wzrasta, ponieważ polskie firmy transportowe szukają dla siebie nowych możliwości. Należy jednak pamiętać, że kabotaż to także pewnego rodzaju ograniczenia, które zależą m.in. od tego, czy kierowca wjeżdża do kraju wykonywania kabotażu:

  • z ładunkiem ? w tym przypadku jest uprawiony do maksymalnie 3 przewozów. Ostatni rozładunek rzeczy przed opuszczeniem kraju wykonywania kabotażu, powinien mieć miejsce w ciągu 7 dni od rozładunku towaru, z którym przewoźnik wjechał do kraju wykonywania kabotażu.
  • bez ładunku – może wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni.

 

Dzień jest tutaj traktowany jako dzień kalendarzowy, a nie okres 24 godzin. Dlatego też całkowite okresy 7 czy też 3 dni, o których mowa w art. 8 (2), rozpoczynają sie o godz. 00.00 dnia następującego po ostatnim rozładunku rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym. Natomiast ostatni rozładunek kabotażowy powinien mieć miejsce najpóźniej 7 dnia o godz. 24.00(jeśli kierowca wjechał z ładunkiem)  lub 3 dnia o godz. 24.00.  (jeśli kierowca wjechał bez ładunku).

 

Pamiętaj:

1) kabotaż musi być wykonywany tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, którym kierowca przybył do kraju wykonywania kabotażu,

2) jesteś zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających transport transgraniczny (np. list przewozowy CMR) oraz każdy realizowany przewóz kabotażowy (listy przewozowe LP)

3)  obywatel państwa trzeciego, powinien posiadać świadectwo kierowcy.

 

UWAGA!

W Niemczech (kabotaż Niemcy 2013) obowiązkowe jest ubezpieczenie kabotażowe. Zgodnie z §7a, pkt.1 i 2 niemieckiej Ustawy o Towarowym Transporcie Samochodowym (Güterkraftverkehrsgesetz) przedsiębiorstwa transportowe wykonujące przewozy na terytorium naszego zachodniego sąsiada, zobowiązane są do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika na sumę minimalnie 600 000? na każde zdarzenie (uszkodzenie lub zniszczenie towaru, czy też opóźnienie dostawy). Ubezpieczenie kabotażowe, choć obowiązkowe jest tylko dla przewoźników wykonujących w ramach działalności gospodarczej towarowy transport drogowy pojazdami samochodowymi, których DMC łącznie z przyczepą przekracza 3,5 tony, jest wykupowane również przez firmy transportowe posiadające mniejsze auta.

Sprawdź również Jak wystawić fakturę za kabotaż?