Jak przewozić płynne artykułu spożywcze

4.9/5 - (32 votes)

Zasady i przepisy, na co zwrócić uwagę podczas transportu płynnych artykułów spożywczych

tir spożywczy

Jedną z ważnych gałęzi transportu drogowego jest transport żywności. Przedsiębiorstwa spożywcze w pierwszej kolejności korzystają z drogowego transportu, gdyż ten jest stanie sprostać wymaganiom mobilności i funkcjonalności. I tak, jak cały sektor transportowy można podzielić na wiele części, tak i sam transport spożywczy jest bardzo różnorodny, a to przede wszystkim ze względu na rodzaj przewożonego ładunku. Tym razem mowa będzie o transporcie płynnych artykułów spożywczych.

 

CYSTERNA

Transport ten regulowany jest m.in. przepisami zwartymi w umowie ATP. Środkiem transportu używanym do przewozu płynnych artykułów spożywczych takich, jak do przewozu mleka, masła, czekolady, oleju, soków, płynnego cukru itp. jest cysterna. Cysterny muszą być przede wszystkim skonstruowane tak, aby w czasie transportu nie uległy zmianie właściwości fizyko ? chemiczne przewożonych towarów. Są one wyposażane w układy umożliwiające łatwe i dokładne mycie zbiorników, jak również bieżące badanie próbek surowca. Same zbiorniki wykonywane są zazwyczaj ze stali kwasoodpornej, wewnątrz odpowiednio odtłuszczonej i zaprawionej. W celu zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej zbiorników stosuje się często wzmocnione włókna szklane. Z drugiej strony specyficznymi wymaganiami obwarowane są ładunki w cysternach substancji o dużej gęstości tj. tłuszcze lub czekolada. W przypadku tego typu produktów najważniejsze są wymagania producenta odnoszące się do temperatury transportu. Takie cysterny muszą być oznaczone w wyraźnie widoczny i nieścieralny sposób, w jednym lub w kilku językach EU, aby wskazać, że są one używane wyłącznie do transportu żywności lub muszą być oznaczone opisem ?Tylko dla środków spożywczych?. W obecnych czasach oczywistym jest fakt, że przewoźnicy używający cystern powinni zaopatrzyć je w nowoczesne środki pomiaru temperatury i w system alarmowania w przypadku, gdy istnieje zagrożenie spadku bądź wzrostu temperatury.

 

CZYSTOŚĆ

Oprócz utrzymania wymaganej temperatury przewozu towaru, bardzo istotną kwestią jest czystość cysterny, której warunki otrzymania może określić kontrahent ustalając częstotliwość i miejsce jej mycia. Jeśli te warunki nie zostały określone, wówczas stosuje się wymogi wynikające z ogólnych przepisów. Należy pamiętać, że cysterny okresowo powinny być badane na efektywność systemów mycia CIP (mycia i dezynfekcji). Zapisy z weryfikacji czystości powinny być dostępne dla właściwych organów kontroli.

Przewoźnik powinien zwracać uwagę, czy przed załadunkiem artykułów środek transportu został odpowiednio przygotowany, a zatem, czy wykonano:

  • usunięcia resztek poprzednich ładunków,
  • naprawienia ewentualnych uszkodzeń powierzchni ładunkowej,
  • doprowadzenia do stanu należytej czystości przy użyciu właściwych środków myjących i dezynfekujących, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a w razie potrzeby – dokonania dezynsekcji;
  • sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania wyposażenia niezbędnego do zachowania odpowiedniej jakości zdrowotnej przewożonych artykułów;
  • sprawdzenia temperatury komory ładunkowej środka transportu i w razie potrzeby doprowadzenia jej do wartości właściwej do transportu danego artykułu.

Każde przedsiębiorstwo transportowe zajmujące się transportem płynnych artykułów spożywczych powinno mieć świadomość, że nieprawidłowe warunki podczas transportu czy nieodpowiednio przygotowane cysterny, mogą być przyczyną obniżenia jakości przewożonych produktów. Ma to swoje konsekwencje nie tylko w postaci ogromnych strat finansowych, ale również może być  zagrożeniem dla zdrowia konsumentów.