Kolizja drogowa w Niemczech ? zasady rozliczania szkód komunikacyjnych

4.7/5 - (3 votes)

Odszkodowanie w Niemczech w wyniku kolizji

kolizja, odszkodowanie

Polskie firmy transportowe wykonują najwięcej przewozów międzynarodowych (towarów i osób) przez i na terytorium Niemiec. Nie dziwi zatem fakt, że statystycznie właśnie za zachodnią granicą dochodzi do największej ilości kolizji drogowych z udziałem samochodów ciężarowych i autobusów. Do grona tego dołączają też liczne samochody osobowe. Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogą dochodzić należnego odszkodowania.

Jak wygląda taka procedura i jakie są roszczenia wynikające z niemieckiego prawa?

Rodzaje roszczeń od szkód komunikacyjnych

Poszkodowany w wypadku drogowym w Niemczech może dochodzić odszkodowania za powstałe szkody rzeczowe oraz osobowe. Niestety wielu z polskich przedsiębiorców nie czyniło tego lub ich próby uzyskania odszkodowania spełzały na niczym. Wynika to przede wszystkim z nieznajomości niemieckiego prawa oraz braku profesjonalnej obsługi oferowanej przez polskie firmy ubezpieczeniowe. Niewiele osób wie, że poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru niezależnego rzeczoznawcy w Niemczech oraz różne rodzaje roszczeń wynikające w zależności od rodzaju uszkodzeń.

I tak zgodnie z ustawodawstwem poszkodowanemu w Niemczech przysługuje zwrot kosztów za:

 • Faktyczne koszty naprawy uszkodzonego pojazdu/ koszty naprawy według opinii rzeczoznawcy (lub kosztorysu). Poszkodowany ma prawo żądać zwrotu kosztów naprawy w przypadku gdy koszty te nie przekraczają 130% wartości samochodu sprzed wypadku. Samochód musi być rzeczywiście naprawiony i używany dalej przez okres co najmniej  pół roku.
 • Koszty sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę (wykonanie oględzin, zdjęć, kosztorysu, opinii technicznej) w przypadku szkody na kwotę co najmniej 750 euro.
 • Doradztwo prawne niemieckiego adwokata (koszty te pokrywane są przez ubezpieczalnię jeszcze na etapie dochodzenia roszczeń).
 • Uszkodzenie przewożonego towaru.
 • Utraconą wartość handlową pojazdu (głównie w przypadku samochodów osobowych nie starszych niż 5 lat).
 • Wynajem pojazdu zastępczego w przypadku niemożności korzystania z uszkodzonego pojazdu do 14 dni.
 • Usunięcie skutków wypadku w tym: holowanie do najbliższego warsztatu samochodowego, złomowanie.
 • Koszt holowania samochodu z Niemiec do Polski; po warunkiem jednak, że nie jest to szkoda całkowita.
 • Postój na płatnym parkingu pomocy drogowej do 14 dni (w przypadku samochodów ciężarowych koszt to ok 20 euro za dzień).
 • Wyrejestrowanie i zarejestrowanie oraz koszt zakupu nowych tablic rejestracyjnych (w przypadku szkody całkowitej).
 • Odszkodowanie za dodatkowe koszty związane z wypadkiem np. rozmowy telefoniczne, bilety itp.

Oprócz szkód rzeczowych można także domagać się roszczeń z tytułu szkód osobowych. Przede wszystkim za:

 • Koszty leczenia (koszty wizyt u lekarza, koszty pobytu w szpitalu, koszty leków, zabiegów rehabilitacyjnych).
 • Zadośćuczynienie za doznane cierpienia i ból. Wysokość tego odszkodowania ustala się na drodze ugody z firmą ubezpieczeniową sprawcy albo na drodze postępowania sądowego.
 • Zwiększone potrzeby z tytułu poniesionych obrażeń.
 • Zarobki utracone w wyniku powypadkowej niezdolności do pracy.
 • Roszczenia najbliższych w przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku ? zwrot kosztów pogrzebu oraz środki utrzymania.

Podsumowując

Niemcy stosują jedną z najbardziej korzystnych regulacji prawnych w sprawie wypłaty odszkodowań powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Praktyki te znacznie różnią się od tych stosowanych w Polsce. Polskie firmy transportowe poszkodowane w wypadkach powinny zatem wspierać się usługami profesjonalnych rzeczoznawców i adwokatów niemieckich, ponieważ gro naszych rodzimych ubezpieczalni nie zna się po prostu na tych kwestiach i działają często nieświadomie na niekorzyść ubezpieczonych.

Informacja za: www.przewoznik.zmpd.pl, www.infor.pl, www.mypolacy.de