Myto, opłaty drogowe w Niemczech i Austrii, 2019

4.5/5 - (4 votes)

Jakie opłaty drogowe obowiązują w Niemczech oraz Austrii?

republic-of-austria germany-flag-

 

 

 

 

 

 

Niemcy i Austria to jedne z najpopularniejszych kierunków, do których odbywają się transporty wykonywane przez lokalnych przewoźników. Opłaty drogowe w tych krajach są opłacane w systemach Toll Collect oraz GO Direkt. Czy ceny rosną z roku na rok?

Spis treści

 1. Zmiany u naszych zachodnich sąsiadów
 2. Jak uregulować opłaty za przejazd niemieckimi drogami?
 3. Jak prezentują się opłaty drogowe w Austrii?
 4. W jaki sposób uregulować opłaty drogowe w Austrii?
 5. Dwie pieczenie na jednym ogniu
 6. Co, jeśli nie zapłacisz?
 1. Zmiany u naszych zachodnich sąsiadów

Z początkiem 2019 roku na niemieckich drogach obowiązują nowe stawki za przejazd pojazdów oraz zestawów pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony. Zmiany wiążą się z podwyżkami dla przejeżdżających tamtejszymi arteriami. Obecnie na opłatę składają się następujące elementy:

 • koszt zanieczyszczenia powietrza, zależny od klasy emisji spalin przez pojazd,
 • koszt infrastruktury, który jest określany na podstawie wagi pojazdu oraz liczby jego osi,
 • koszt tzw. „zanieczyszczenia hałasem”, jest to stawka 0,0002 euro za kilometr.

Wysokość opłat zależy od wagi naszego pojazdu. Przedstawiciele niemieckiego systemu poboru opłat za przejazd drogami wyróżnili trzy kategorie wagowe:

 • od 7,5 t do 11,99 t,
 • od 12 t do 18 t,
 • powyżej 18 t (przy tej kategorii należy zwrócić również uwagę na liczbę osi, inną kwotę zapłacimy za pojazd z 3 osiami, inną za przejazd samochodem ciężarowym z 4 osiami, poza tym kierowca takiego pojazdu musi wprowadzić tę informację w urządzeniu pokładowym).

Przedsiębiorstwom, które realizują przewozy do lub przez Niemcy polecamy przekazanie dokumentów kierowcom, świadczącym o klasie emisji spalin oraz ciężarze pojazdu. Tabela ze stawkami jest dostępna pod linkiem: https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/maut_tarife.html

Uwaga! Z racji walki z emisją spalin z „tradycyjnych” samochodów ciężarowych, pojazdy napędzane prądem oraz gazem ziemnym są zwolnione z opłat, lecz właściciele tych drugich będą mogli liczyć na darmowe przejazdy tylko do 2020 roku, później również zapłacą za korzystanie z niemieckich dróg.

 1. Jak uregulować opłaty za przejazd niemieckimi drogami?

Dla korzystających z dróg naszych zachodnich sąsiadów przygotowano następujące sposoby płatności:

 • Dla użytkowników zarejestrowanych:
 • przelew z góry (obciążanie konta przedpłat),
 • karta kredytowa lub paliwowa,
 • LogPay,
 • usługa uzupełniania salda konta przedpłat przez obciążenie rachunku bankowego.
 • Dla użytkowników niezarejestrowanych:
 • karta paliwowa i kredytowa,
 • gotówka,

 

 1. Jak prezentują się opłaty drogowe w Austrii?

Chcąc przejechać przez autostrady oraz drogi ekspresowe Austrii należy wnieść odpowiednie opłaty. Pojazdy do 3,5 tony muszą posiadać niezbędne winiety, natomiast wszystkie samochody powyżej 3,5 tony powinny korzystać z GO-Box. Wysokość stawek jest zależna od liczby osi, przejechanych kilometrów oraz klasy emisji spalin EURO, oto natomiast co wchodzi w jej skład:

 • podstawowa taryfa infrastrukturalna za kilometr
 • dopłata za zanieczyszczenie powietrza,
 • dopłata za uwarunkowaną ruchem drogowym emisję hałasu.

 Tak natomiast wygląda tabela z opłatami za przejazd pojazdami powyżej 3,5 t w Austrii:

 

Nocne stawki obowiązują od godziny 22 do 5 rano.

4.W jaki sposób uregulować opłaty drogowe w Austrii?

Twórcy systemu proponują różne metody płatności, można to zrobić na dwa sposoby:

 • Pre-Pay (zapłata z góry poprzez załadowanie GO-Box)
 • minimalna kwota doładowania: 319 złotych (plus VAT),
 • maksymalna kwota na GO-Box: 2129 złotych (plus VAT),
 • opłata manipulacyjna: 21 złotych (sporządzenie umowy),
 • zapłaty można dokonać uiszczając gotówkę lub przy pomocy karty kredytowej, maestro lub paliwowej,
 • informacja o dokonanej opłacie jest zapisana w GO-Box, przy przejazdach zostają odliczoną odpowiednie kwoty,
 • kwota doładowania jest aktywna przez 2 lata i przepada po pięciu latach (od chwili ostatniego doładowania).
 • Post-Pay (zapłata z dołu przy użyciu dozwolonego środka płatności lub poprzez GO Direkt)
 • właściciel pojazdu otrzymuje rozliczenie w późniejszym czasie,
 • zapłata przy pomocy karty kredytowej, tankowania lub GO Direkt,
 • Post-Pay Go-Box jest ważny przez 5 lat od chwili wydania.

 

5.Toll Collect działa również w Austrii?

A co, jeśli wykonujecie przewozy zarówno w Niemczech jak i w Austrii? Tutaj z pomocą przychodzi rozwiązanie od operatorów opłat drogowych w Austrii i Niemiec – TOLL2GO. Dzięki wykorzystaniu niemieckiego urządzenia Toll Collect On-Board UNIT znanego także jako OBU, można wykonywać przejazdy przez Niemcy i Austrię bez obaw. Więcej informacji znajdziecie na stronie https://www.toll-collect.de/pl/toll_collect/service/mautservice_oesterreich/toll2go.html

6.Co, jeśli nie zapłacisz?

 • Austria

Jakie kary czekają natomiast tych, którzy nie zapłacą za przejazd autostradami lub drogami ekspresowymi w Austrii? Będzie to kwota od 300 do nawet 3 000 euro. Inaczej kwestia wygląda w przypadku potrzeby uiszczenia opłaty zastępczej, która może wynosić:

 • 240 euro, jeśli dokumentacja klasy emisji spalin pojazdu nie została przedłożona w terminie lub została przedłożona nieprawidłowo,
 • 240 euro, jeśli opłata nie została uiszczona (np. przez zbyt małą ilość środków w systemie Pre-Pay, nienaliczenie opłaty z powodu nieprawidłowo zamontowanego GO-Box),
 • 120 euro, jeśli opłata została uiszczona w niepełnej wysokości (np. przyjęto za małą liczbę osi, lub błędną klasę emisji spalin pojazdu),
 • 120 euro, jeśli numer rejestracyjny lub GO-Box znajdujący się w pojeździe nie są zgodne z danymi w systemie (podawanymi podczas deklaracji pojazdu).

Opłatę zastępczą należy zapłacić na miejscu, po wezwaniu przez służby nadzoru. W przypadku pisemnego wezwania do zapłaty termin płatności wynosi 4 tygodnie od otrzymania pisma. Przy przelewie należy podać prawidłowy numer identyfikacyjny, który można znaleźć na wezwaniu do uiszczenia opłaty zastępczej. Opłacenie kary w terminie w pełnej wysokości wstrzymuje procedurę administracyjną.

 • Niemcy

W przypadku wykrycia nieuiszczenia lub niecałkowitej zapłaty za przejazd drogowy, zostaje pobrana opłata za pokonany dystans oraz dodatkowo można otrzymać grzywnę. W przypadku braku możliwości ustalenia rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów nakłada się opłatę odpowiadającą 500 kilometrom.  Natomiast kwoty kar prezentują się następująco:

 • Nieuiszczenie opłat za przejazd
 • kierowca – 240 EUR,
 • przedsiębiorstwo – 480 EUR.
 • Nieprawidłowa liczba określonych osi
 • kierowca – 120 EUR,
 • odpowiedzialny przedsiębiorca 240 EUR.
 • Nieprawidłowa klasa emisji
 • kierowca – 120 EUR,
 • odpowiedzialny przedsiębiorca – 240 EUR.

 

https://www.bussgeld-info.de/bussgeldkatalog-lkw-maut

https://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus

https://poradniktransportowy.pl/01/wyzsze-myto-w-niemczech

https://www.go-maut.at/portal/portal