Nowy projekt rządu ma ograniczyć dalszy wzrost cen paliw

5/5 - (1 vote)

nowy-projekt-rzadu-ograniczenie-wzrostu-cen-paliw

2 sierpnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Minister Klimatu i Środowiska zaproponował rozwiązanie mające na celu regulację krajowego sektora biopaliw, wzmocnienie bezpieczeństwa paliwowego w Polsce, a przede wszystkim – ograniczenie dalszego wzrostu cen paliw.

Zmiana w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie rządowej:

„Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała zaburzenia na europejskim rynku paliw – w tym m.in. doprowadziła do wzrostu cen paliw. Obecna sytuacja wymaga regulacji krajowego sektora biopaliw w 2023 r., w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych”.

Według nowych wytycznych krajowi producenci paliw transportowych oraz i importerzy paliw mają obowiązek realizacji NCW (Narodowego Celu Wskaźnikowego) poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach, takich jak benzyna silnikowa i olej napędowy.

W związku z tym, od 1 stycznia 2023 roku w życie wejdą zmiany w zakresie owego obowiązku:

  • blending dla oleju napędowego zostanie obniżony do poziomu 5,2%,
  • limit wykorzystania biokomponentów ciekłych zostanie podniesiony do poziomu 0,9%,
  • limit wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców zostanie podwyższony do poziomu 0,5%,
  • minimalny poziom realizacji NCW będzie wynosił 60%.

Rozwiązanie ma pomóc zwiększyć elastyczność opcji w realizacji NCW w perspektywie nadchodzącego roku, poprawić rentowność w zakresie przetwarzania i zbywania węglowodorów, jak również umożliwić optymalizację kosztów wytwórców biokomponentów – czytamy w komunikacie rządowym. Rząd zaznacza, że projekt ma charakter epizodyczny, może dotyczyć tylko chwilowej sytuacji i podlegać modyfikacjom.

 

Źródła:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-biokomponentach-i-biopaliwach-cieklych-oraz-ustawy-o-systemie-monitorowania-i-kontrolowania-jakosci-paliw

http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/projekty/745_p.htm

https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/8505973,projekt-noweli-o-biopaliwach-2022.html