Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez pracownika

4/5 - (2 votes)

Odszkodowanie za szkodę pracownika, niezwrócone mienieZa szkody wyrządzone przez pracownika Ty odpowiadasz przed nadawcą ładunku. Jednak pracownik odpowiada przed Tobą.

POWIERZANIE MIENIA

To, że dostarczysz do pracownika mienie, nie znaczy, że je mu powierzasz. Dlatego też musisz zadbać o to, by prawidłowo przekazać mienie pracownikowi:

  1. Upewnij się, że wiadomo konkretnie jakie mienie powierzasz (jeśli jest to samochód ? sporządź protokół z jego nazwą, numerem rejestracyjnym … itd.)
  2. Wskaż wyraźnie pracownikowi obowiązek zwrotu mienia bądź wyliczenia się (wpisz to do protokołu).
  3. Pracownik musi pokwitować odbiór i przyjęcie odpowiedzialności za mienie.

 

Jeżeli powierzasz pojazd z ładunkiem dwóm kierowcom możesz:

  1. podpisać umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej,
  2. podpisać dwie osobne umowy z każdym z nich.

 

Jeżeli stwierdzisz szkodę, ponieważ pracownik nie rozliczył się z udzielonej zaliczki, możesz potrącić ją z wynagrodzenia i nie musisz uzyskiwać zgody pracownika (art. 87 §1 pkt 3 kp).

Jeżeli szkodą nie są pieniądze powierzone jako zaliczka możesz:

  1. zaproponować pracownikowi wyrażenie pisemnej zgody na potrącenie odszkodowania z pensji ( w granicach KP),
  2. zaproponować zawarcie pozasądowej ugody  – wtedy razem ustalicie warunki,
  3. wezwać pracownika do zapłaty.

Jeżeli powyższe działania nie odniosą skutku, złóż pozew do sądu pracy o naprawienie szkody.

 

PAMIĘTAJ

Jeżeli do szkody przyczyniłeś się ty sam albo osoba trzecia ? nie możesz kazać pracownikowi ponieść za nią odpowiedzialność.