Tymczasowe odstępstwo od przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy od 12 sierpnia 2022 roku

4.7/5 - (45 votes)

odstapienie-od-przepisow-dotyczacych-czasu-pracy-kierowcow

Według obwieszczenia Ministra Infrastruktury od 12 sierpnia do 30 września 2022 roku obowiązywać będzie tymczasowe odstępstwo od stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy – prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku. Okres jest przejściowy, a odstąpienie od norm dotyczy konkretnych przypadków i nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców oraz zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

W jakich przypadkach dopuszczalne są odstępstwa?

Możliwość odstąpienia od norm przewidzianych w rozporządzeniu WE 561/2006 – Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm. – obowiązuje w wymienionych przypadkach:

  • wydłużenia maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin na 11 godzin,
  • wydłużenia maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin,
  • wydłużenia maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin,
  • wydłużenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 i pół godziny do 5 i pół godziny,

Dodatkowo, według odstępstwa kierowca ma możliwość spędzania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

Jak zapisywać czas pracy kierowcy w tachografie w przypadku skorzystania z odstępstwa?

Według obwieszczenia Ministra Infrastruktury, zamieszczonego 11 sierpnia 2022 roku w Monitorze Polskim, z możliwości oferowanej przez rząd mogą skorzystać kierowcy wykonujący krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o kwestie formalne, kierowcy powinni wpisać odręcznie na odwrocie wykresów tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki, w których skorzystali z odstępstw.

 

Źródło:

https://monitorpolski.gov.pl/M2022000078901.pdf