Wnioski o wizę krajową dla kierowców z Ukrainy i Białorusi są już dostępne

Oceń nas

wnioski-o-wize-kierowcy-zawodowi-z-ukrainy-bialorusi

29 sierpnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu m.in. kierowcy zawodowi z Ukrainy lub Białorusi mogą składać wnioski o wizy krajowe do 31 grudnia 2022 roku i starać się o pracę w branży transportowej.

Co jest potrzebne, aby zatrudnić kierowcę z Ukrainy lub Białorusi?

Decyzja jest wynikiem apelu organizacji Transportu i Logistyki Polskiej, która wystąpiła do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o szybkie wprowadzenie procedur wydawania wiz cudzoziemcom, którzy wyjechali ze swoich krajów i nie mogli podjąć pracy kierowców zawodowych bez oryginalnych dokumentów. Agresja Rosji na Ukrainę i trudna sytuacja na granicy z Białorusią uniemożliwiają osobom starającym się o pracę w roli kierowcy pojechanie do konsulatów w ojczystych krajach, aby potwierdzić zgodność prawa jazdy lub uzyskać inne wymagane dokumenty. Wiza to dopiero pierwszy krok, ponieważ aby zatrudnić obcokrajowca w firmie transportowej, zgromadzić trzeba dodatkowe zezwolenia i dokumenty, m.in.

  • Zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  • Zezwolenie na pracę sezonową, jeśli taki jest charakter i wymiar pracy.
  • Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, uwzględniająca wszystkie warunki zatrudnienia.
  • Ubezpieczenie, niezbędne m.in. przy delegowaniu.

Obywatele Ukrainy objęci odrębnymi przepisami

Pamiętać trzeba, że osoby uciekające przed wojną w Ukrainie objęci są ochroną czasową, która trwa przez 18 miesięcy – od 24 lutego 2022 roku do 23 sierpnia 2023 roku. W takim przypadku ważna jest deklaracja zamiaru pozostania w Polsce. Osoby, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny, ale wyjechały z niej do innego kraju na dłużej niż miesiąc, tracą prawo legalnego pobytu. Dodatkową ochroną, jaką objęci są Ukraińcy, którzy nie mają swojego miejsca zamieszkania w Polsce, jest ograniczony obowiązek dochodowy.

Według przedsiębiorców transportowych kierowcy zawodowi to jedyne, czego im brakuje, aby realizować transport międzynarodowy. W wielu firmach przewozowych obywatele Ukrainy i Białorusi to nawet połowa całej kadry. A więc sprawa wiz i legalizacji pobytu Ukraińców i Białorusinów w Polsce to kwestia decydująca o „być, albo nie być” wielu firm transportowych.

Źródła:

tlp.org.pl/tlp-skutecznie-interweniuje-u-ministra-spraw-zagranicznych-w-sprawie-wiz-dla-kierowcow/

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000180901.pdf

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00211