Zarządzający transportem – czy warto nim być po zmianach