Zasady wwozu towarów na terytorium Unii Celnej (RU, BY, KAZ)

Oceń nas

Procedury celne w  Unii Celnej (RU, BY, KAZ)

unia celnaFoto: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ http://bit.ly/1uRLdIN

Unia Celna (obejmująca terytorium Rosji, Białorusi i Kazachstanu) wprowadza z dniem 01 października 2014 roku obowiązek informowania o wszystkich towarach wwożonych transportem kolejowym na jej obszar. Podobne zasady funkcjonują już od dwóch lat dla transportu drogowego. Co zatem należy wiedzieć o procedurze celnej tranzytu w tych krajach?

Zasady wwozu towarów transportem drogowym

Unia Celna Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Republiki Kazachstanu to międzynarodowa umowa o powstaniu jednej przestrzeni celnej pomiędzy państwami sygnatariuszami. Unia istnieje formalnie od 1 stycznia 2010 roku.

 

Nowe zasady wjazdu transportem drogowym na obszar Unii Celnej zostały wprowadzone w 2012 roku. Od tamtego czasu przedsiębiorcy (upoważnione podmioty gospodarcze, przewoźnicy, przedstawiciele celni lub inne osoby zainteresowane) muszą informować organy celne z wyprzedzeniem (najpóźniej na 2 godziny przed) o wwozie towarów na obszar celny oraz podawać znacznie więcej informacji niż te zawarte w karnecie TIR. Jeśli towary objęte są procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia, podmiot dokonujący zgłoszenia jest zobligowany podać do systemu informatycznego organów celnych państwa członkowskiego dane o:

 

 • nadawcy i odbiorcy,
 • kraju nadania i kraju przeznaczenia,
 • zgłaszającym,
 • przewoźniku,
 • środku transportu,
 • nazwie, ilości, wartości towaru
 • kodzie towarów zgodnie z TN WED TS (Nomenklaturą Celną Handlu Zagranicznego Unii Celnej),
 • wadze towarów brutto/objętości oraz ilości towarów w dodatkowych jednostkach miary,
 • liczbie miejsc załadunkowych,
 • punkcie przeznaczenia towarów,
 • dokumentach potwierdzających przestrzeganie ograniczeń związanych z przemieszczaniem towarów przez granicę celną Unii Celnej,
 • planowanym przeładunku towarów lub operacjach ładunkowych w drodze,
 • czasie i miejscu przybycia towarów na obszar celny Unii Celnej.

 

W przypadku, gdy wwożone towaru nie są objęte procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia podmiot dokonujący zgłoszenia musi dostarczyć do systemu informatycznego informacje o:

 

 • rejestracji środka transportu używanego do przewozu międzynarodowego,
 • adresie i nazwie przewoźnika,
 • nazwie państwa nadania i przeznaczenia,
 • nazwie i adresie nadawcy oraz odbiorcy towarów,
 • sprzedawcy i odbiorcach towarów,
 • liczbie miejsc załadunkowych,
 • rodzajach opakowań towarów,
 • nazwie i kodach towarów,
 • wadze brutto towarów w kilogramach lub objętości w metrach sześciennych z wyjątkiem ładunków wielkogabarytowych,
 • przewożeniu towarów, których wwóz na obszar celny Unii Celnej jest zabroniony lub ograniczony,
 • miejscu i dacie sporządzenia międzynarodowego listu przewozowego,
 • czasie i miejscu przybycia towarów na obszar celny Unii Celnej.

 

Organy celne państw członkowskich Unii Celnej zobowiązane są w ciągu dwóch godzin od momentu otrzymania wyprzedzającej informacji przeprowadzić ich analizę z wykorzystaniem systemu zarządzania ryzykiem. W miejscu przybycia towarów ww. organy porównują wyprzedzającą informację z informacjami znajdującymi się w dokumentach transportowych, handlowych i innych. W przypadku niezgodności informacji, ujawnione rozbieżności brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu form kontroli celnej w stosunku do zgłoszonych towarów. Jeśli informacja wyprzedzająca nie może być z przyczyn technicznych odebrana przez organy celne, operacje celne w stosunku do przedstawionych towarów przeprowadzane są zgodnie z ustawodawstwem Unii Celnej.

 

Nowe zasady wwozu towarów koleją

Służba Celna Federacji Rosyjskiej poinformowała kilka dni temu o wprowadzeniu od 01.10.2014 roku obowiązku wyprzedzającego informowania o towarach wwożonych transportem kolejowym na obszar Unii Celnej. Zgodnie z decyzją kolegium Euro-Azjatyckiej Komisji Gospodarczej (EKG) przewoźnik kolejowy będzie zobowiązany do zamieszczania danych w systemie informacyjnym organów celnych, nie później niż na 2 godziny przed momentem przewozu towarów przez granicę Unii Celnej. Informacje o towarach muszą przekazać przewoźnikowi przedstawiciele agencji celnych, spedytorzy lub osoby mające prawo do dysponowania czy korzystania z towarów (nie później niż na 4 godziny przed przybyciem towarów). W przypadku objęcia towarów procedurą tranzytu celnego, w miejscu przybycia należy przedstawić dane o:

 

 • nadawcy i odbiorcy towarów
 • kraju nadania i kraju przeznaczenia,
 • zgłaszającym,
 • przewoźniku,
 • środku transportu,
 • nazwie, ilości, wartości towaru
 • kodzie towarów zgodnie z TN WED TS
 • wadze brutto lub objętości towarów, a także ilości towarów określonych według dodatkowych jednostek miary odpowiednio dla każdego kodu,
 • liczbie miejsc załadunkowych (miejsc paletowych),
 • miejscu przeznaczenia towarów,
 • dokumentach potwierdzających przestrzeganie ograniczeń, związanych z przemieszczeniem towarów przez granicę Unii Celnej (o ile takie przemieszczenie jest dopuszczalne na podstawie posiadanych dokumentów),
 • planowanym przeładunku towarów lub kontenerów,
 • planowanym czasie przybycia towarów,
 • miejscu przybycia towarów.

 

Podsumowanie

Wprowadzenie obowiązku wyprzedzającego informowania o towarach wwożonych na obszar celny Unii Celnej transportem samochodowym oraz kolejowym ma na celu optymalizację i przyspieszenie realizacji operacji celnych oraz podwyższenie efektywności kontroli celnej. Terminowe przekazywanie organom celnym informacji wyprzedzającej należy do przewoźnika. Jeśli informacja taka nie zostanie przedstawiona w określonym przez EKG zakresie i terminie, dana partia towaru zostanie zaliczona do kategorii ryzyka.

 

źródło www.mf.gov.pl/sluzba-celna