Faktury za kabotaż

4.7/5 - (4 votes)

Dokumentacja, rozliczenie za transport kabotażowy.

kabotaż

Przewoźnik wykonał przewóz kabotażowy (zasady małego kabotażu), zleceniodawca czeka na fakturę. Jak prawidłowo ją wystawić z uwzględnieniem przepisów prawnych, czyli tak, aby otrzymać wynagrodzenie za świadczoną usługę transportową?

 

Poprawne wystawienie faktury kabotażowej

Wśród zawiłości przepisów prawnych, w przypadku fakturowania usług kabotażowych, najistotniejsze znaczenie mają przepisy z Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25.10.1993 ustanawiające warunki wykonywania w państwie unijnym usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników nie mających siedziby w tym państwie (Dz.U.UE.L.1993r.279.9 z późń. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, a konkretnie z par. 6 ust. 1 pkt. e) wykonywanie przewozów kabotażowych podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i administracyjnym danego państwa członkowskiego zgodnie z obowiązującą tam stawką VAT od usług transportowych. Władze kraju UE mogą postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest ten, który kabotaż zlecił. Dotyczy to przypadku, kiedy przedsiębiorstwo transportowe wykonujące kabotaż nie ma zarejestrowanej działalności na terenie państwa UE, w którym przewóz kabotażowy realizuje.

W takim wypadku przewoźnik musi zwrócić szczególną uwagę na fakt, czy jego zleceniodawca jest czynnym płatnikiem VAT w kraju, w którym kabotaż ma zostać wykonany. Może tego dokonać przez sprawdzenie numeru VAT w systemie VIES.

Równie istotnym przepisem, na którym przewoźnik powinien się oprzeć wystawiając fakturę jest dyrektywa Rady 2006/112/WE z dn. 28.11.2006 w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej (VAT). To właśnie w tej dyrektywie przepis art. 266 pkt. 111 mówi o tym, że to nabywca usługi zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT. Polski odpowiednik tego przepisu to par. 25 rozporządzenia o fakturach ( Dz. U. Nr 212, poz. 1337) i właśnie wymogi tego przepisu obowiązują polskich przewoźników przy wystawianiu faktur zagranicznym zleceniodawcom. Dotyczy on przewoźników nie posiadających rejestracji w krajach, w których obowiązuje podatek VAT, jeśli przepisy kraju przewozu nie określają innych warunków dla wystawianej faktury za przewóz kabotażowy. Faktura taka powinna zawierać:

informację, że rozliczenie podatku leży po stronie nabywcy usługi lub przepis dyrektywy na podstawie której obowiązek podatkowy przenoszony jest na nabywcę, tj. art. 194 dyrektywy 112

Wystawiane faktury nie będą zawierały kwot podatku VAT.W momencie, kiedy zleceniodawca przyjmuje od przewoźnika taką fakturę, przejmuje na siebie obowiązek zapłacenia VATu.

Często różnorodność przepisów prawnych odstrasza skutecznie polskich przewoźników lub powoduje problemy z rozliczeniem świadczonych usług kabotażowych. Warto na bieżąco śledzić te informacje i korzystać z możliwości zarobkowania poprzez wykonywanie kabotażu.

Zapisz