Ograniczenia tonażowe w krajach europejskich

Odpowiedzialność i kary za przeładowanie pojazdu lub przeciążenie osi