Podział prawa jazdy na kategorie B i B+ – nowy projekt w Europarlamencie wymierzony m.in. w busy do 3,5 tony

Oceń nas

prawo-jazdy-kategoria-b-zmiana-prawa-poradnik-transportowy

Na początku 2023 roku Komisja Europejska zaproponowała zmiany w obowiązującej dyrektywie regulującej prawa jazdy wszystkich kategorii pojazdów w Unii Europejskiej. Jedną z nich jest podział kategorii B na prawo jazdy do 1,8 ton i od 1,8 ton do 3,5 tony. Jeśli przepis wejdzie w życie kierowcy busów do 3,5 tony będą musieli wyrobić nowe prawa jazdy.

Nowe prawo jazdy na pojazdy o DMC od 1,8 do 3,5 t i ograniczenie wiekowe – przyczyny zmian i najważniejsze założenia

W Parlamencie Europejskim pojawił się szkic z propozycją podzielenia prawa jazdy kategorii B na dwie – na prawo jazdy B dla pojazdów o masie do 1,8 tony oraz na prawo jazdy kategorii B+ dla pojazdów o masie od 1,8 do 3,5 tony, czyli m.in. samochodów dostawczych. Według parlamentarzystów taka zmiana pozytywnie wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 i poprawi podejście kierowców do zmian klimatycznych, którzy zaczną przesiadać się z popularnych SUV-ów do mniejszych samochodów. Co więcej, w projekcie zaproponowano, aby prawo jazdy kategorii B+ można było uzyskać dopiero po dwuletnim okresie próbnym i po skończonym 21 roku życia kierowcy.

Dodatkowe koszty i niedobór kierowców zawodowych – konsekwencje wprowadzenia przepisów

Proekologiczna idea, paradoksalnie, wymierzona jest w kierowców pojazdów elektrycznych i hybrydowych, które mają większą DMC chociażby z uwagi na wagę akumulatora. W projekcie pominięto również przedsiębiorców wykorzystujących w codziennej pracy pojazdy dostawcze, w tym busy do 3,5 tony. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, kierowcy zawodowi towary pojazdami o DMC 1,8-3,5 tony, będą musieli wyrobić nowe prawa jazdy. Dodatkowe szkolenia i egzaminy w celu wyrobienia nowego prawa jazdy to dla nich obciążenie finansowe, nie wspominając o przymusowej przerwie w dostawach. Co więcej, kierowcy poniżej 21 roku życia zostaną wykluczeni z możliwości kierowania pojazdami o DMC w przedziale 1,8-3,5 tony nie będą mogli oni pracować. Wpłynie to na jeszcze większy niedobór kierowców, co w obecnej chwili jest jedną z największych bolączek branży transportowej.

IRU reaguje na projekt zmian w prawie jazdy kategorii B

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU sprzeciwiła się podziałowi prawa jazdy kategorii B i wyraziła to poprzez apel w formie listu otwartego do Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

Znajdziemy w nim słowa m.in. dyrektor ds. doradztwa UE IRU, Raluca Marian (tłum. ang.):

„Poprawki te nie uwzględniają rzeczywistych konsekwencji dla praw jazdy i stanowią faktyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, postępu w zakresie ochrony środowiska, zniechęcając do korzystania z pojazdów elektrycznych, a także dla realiów i dobrej kontynuacji transportu towarów i usług”.

Stanowisko IRU wraz z listem znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.iru.org/news-resources/newsroom/road-transport-opposes-key-eu-legislators-plan-split-b-licence

 

Źródło: IRU