Stacja kontroli pojazdów będzie musiała zamknąć się natychmiast po odbytej kontroli? Protest właścicieli stacji rusza 29 września 2022 r. w Warszawie

Oceń nas

protest-stacji-kontroli-pojazdow-29-wrzesnia-2022

Nowy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, określa nowe warunki przeprowadzania badań diagnostycznych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie sejm.gov.pl, głównym celem zmian jest podniesienie poziomu badań technicznych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom, które miałyby wynikać z nieprawidłowego przeprowadzenia owych badań. W praktyce oznacza to nowy, zaostrzony system nadzoru nad badaniami i działalnością stacji kontroli pojazdów – a więc dodatkowe obowiązki i koszty dla przedsiębiorców.

Brak waloryzacji opłat za badania techniczne od 2004 roku

Jak wynika z informacji podanych na portalu PISKP, przez 18 lat, od momentu określenia wysokości opłat za badania techniczne, minimalne wynagrodzenie wzrosło aż o 340%, stawkę VAT-u zmieniono z 22% na 23%, a inflacja pod koniec 2021 roku (jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie i kryzysu gospodarczego) była większa o ponad 51% niż w 2004 roku. Pomimo wcześniejszych protestów i działań na rzecz waloryzacji podejmowanych przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, nie doszło do podwyższenia stawek.

W perspektywie zamrożonych od 18 lat opłat za badania techniczne i stale rosnących wydatków nowelizacja ustawy jest jak „gwóźdź do trumny” – czytamy na portalu branżowym Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów:

W sytuacji gdy wielu przedsiębiorców walczy o przetrwanie, planuje się wprowadzenie zmian w systemie badań technicznych, które mogą wygenerować koszty nie do udźwignięcia dla przedsiębiorców.

(…)Dla przedsiębiorcy 98 zł brutto za badanie techniczne samochodu osobowego ma obecnie zupełnie inną wartość niż w 2004 roku. Teraz mamy diametralnie inne realia gospodarcze! Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów są w potrzasku. Gdy koszty im stale rosną, nie mogą nic zrobić, ponieważ wysokość opłat jest określona na sztywno urzędowo. Ta sytuacja powoduje, że wiele stacji kontroli pojazdów zaczyna bankrutować.

Według informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, tylko w pierwszej połowie 2022 roku zamknięto 152 stacje diagnostyczne. Prognozy dotyczące drugiej połowy bieżącego roku nie napawają optymizmem – szacuje się, że ok. 25% jednostek może zakończyć działalność. Nowelizacja ustawy, zaostrzająca kontrolę stacji kontroli pojazdów, może tylko zwiększyć ten procent.

Zaostrzona kontrola stacji i możliwość jej natychmiastowego zamknięcia

Nowy system badań technicznych ma określać warunki przeprowadzania badań na okres dekady lub dłużej. Dokładne terminy i dane nie są znane, podobnie jak wytyczne dotyczące samych stacji kontroli pojazdów. Przedsiębiorcy nie są poinformowani, co dokładnie miałyby się zmienić. Wiadomo zaś, że kontrole będą na tyle restrykcyjne, że mogą doprowadzić do zamknięcia stacji z dnia na dzień:

(…) mechanizmy przewidziane w projekcie pozwolą zamknąć dowolną stację poprzez cofnięcie na skutek kontroli uprawnień diagnostom z rygorem natychmiastowej wykonalności, a dotychczas pracujący diagności po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów mogą mieć problem z uzyskaniem świadectwa kompetencji, które będzie uprawniało do przeprowadzania badań technicznych. (Źródło: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów)

Pod uwagę trzeba wziąć również niedobór pracowników. Podobnie jak w przypadku kierowców zawodowych, średnia wieku w tej branży to 50-65 lat. Pracownicy, którzy odeszli, albo za chwilę przejdą na emeryturę, nie mają swoich następców. W perspektywie zamknięcia stacji po kontroli przeprowadzonej według nowych zasad, może dojść do sytuacji, w której nie będzie miał kto do niej wrócić. Z opinii właścicieli stacji i PISKP wynika, że sytuacja jest kryzysowa i potrzebna jest natychmiastowa reakcja. Dlatego też na stronie branżowej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów pojawiło się wezwanie do protestu, który odbędzie się w Warszawie 29 września 2022 roku (w 18. rocznicę ustalenia stawek za badanie oraz w dniu procedowania ustawy przez Komisję Infrastruktury w Sejmie RP).