Wyniki rynku leasingowego, raport 2013

Oceń nas

large white truck in close ups

Raport rynku leasingowego w Polsce 2013

Leasing to jedno z głównych źródeł zewnętrznego finansowania inwestycji. Związek Polskiego Leasingu, który zrzesza 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, co kilka miesięcy przygotowuje raporty na temat rynku leasingowego w naszym kraju. Ostatnie badania statystyczne podsumowują pierwsze półrocze 2013r. dla tej branży. Wyraźnie w nich widać wzrost sfinansowanych aktywów w stosunku do roku poprzedniego (aż o 10,2%). Wynikiem tego jest większy zakup pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężarowych. Nadal jednak poziom leasingu jest wyraźnie niższy w porównaniu do lat ubiegłych.

 

Raport ZPL

Według najnowszego raportu ZPL Polskie firmy leasingowe sfinansowały w tym roku łącznie transakcje o wartości 16 mld zł. Nastąpił tutaj 5,5% wzrost w stosunku do tego samego okresu sprzed roku.

Najwięcej transakcji na rynku ruchomości sfinalizowano w segmencie pojazdów (9,1 mld zł, co stanowi wzrost o 7,3%). Na drugim miejscu znalazł się segment maszyn i urządzeń (5,2 mld zł, co stanowi jednak spadek o 2,2%). Mimo spadku sektor finansowania maszyn pozostaje nadal stabilny.

W I półroczu 2013r. wartość transakcji na rynku nieruchomości wyleasingowanych wyniosła 888,9 mln zł. Oznacza to aż 115,2% wzrost w ujęciu rocznym.

Koniec pierwszego półrocza ukazał, że wartość aktywnego portfela wyniosła odpowiednio 53,4 mld zł dla ruchomości i 8,9 mld zł dla nieruchomości.

 

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów finansowały i zarządzały łącznie 108,5 tys. pojazdów w Polsce. Oznacza to wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyniki te mówią jednoznacznie, że branża wynajmu i leasingu pojazdów zachowuje w Polsce niezmienne od lat, wysokie tempo rozwoju.

 

Badania wśród przedsiębiorców

Najwięcej inwestycji na rynku leasingu pochodzi od firm z sektora MŚP.

Bazując na opinii badanych przedsiębiorców, wynika z nich, że aż 36% ankietowanych spodziewa się pogorszenia sytuacji w kraju a 13,5% jej polepszenia. Jednak w analogicznym okresie rok wcześniej optymistą był jedynie co dziesiąty badany. Ponad połowa (57,2 %) przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zdecydowana jest na zakupy a co za tym idzie na inwestycje w leasing. Leasing jest drugim, po środkach własnych, instrumentem finansowania inwestycji. Skorzysta z niego 26,8% badanych przedsiębiorców. Dopiero na trzecim miejscu znajduje się kredyt w Banku (chce z niego skorzystać 19,2% firm).

 

Prognozy

Eksperci ZPL w opublikowanym raporcie przedstawili także swoje prognozy dotyczące drugiej połowy roku oraz kolejnych 12 miesięcy. Według ich opinii rynek leasingu ruchomości powinien już zachować dodatnią dynamikę rozwoju. Szacunkowo ma wzrosnąć finansowanie aktywów na poziomie 6%. Głównie w leasing powinny być brane pojazdy lekkie oraz pojazdy ciężarowe dzięki rosnącemu popytowi na usługi transportowe i spedycyjne. Jedynie wyhamowanie finansowania nastąpi w przypadku maszyn rolniczych (ciągniki, kombajny zbożowe, osprzęt rolniczy), gdyż wygasają pomału fundusze rolne.

Wzrosty spodziewane są także w leasingu nieruchomości komercyjnych, dzięki dobrej kondycji rynku oraz korzystnym zmianom prawnym.

 

Podsumowanie

O ile rok 2012 nie był najlepszy dla branży leasingowej (wartość wszystkich aktywów sfinansowanych leasingiem wyniosła 26,9 mld zł), to pierwsze półrocze tego roku przyniosło pozytywne nastroje na rynku. Na rynku wciąż liderem pozostaje Europejski Fundusz Leasingowy.

 

 

Zapisz