Zmiany we francuskich przepisach o wynagrodzeniu pracowników delegowanych

4/5 - (2 votes)

Ustawa Loi Macron, czyli stawka minimalna we Francji

Jak pisaliśmy wcześniej długo planowane zmiany dotyczące przepisów delegowanych pracowników we Francji ujrzały światło dzienne.  o Od 1 lipca 2016 r. wszyscy zagraniczni przewoźnicy, którzy wysyłają swoich kierowców do Francji muszą przestrzegać przepisów o wynagrodzeniu pracowników delegowanych. Ustawa Loi Macron wprowadziła stawkę minimalną w wysokości 9,67 euro (brutto) za godzinę oraz szereg obowiązków administracyjnych dla firm nieposiadających siedziby we Francji. Jednym z nich jest posiadanie ważnego zaświadczenia o delegowaniu dla każdego kierowcy w języku francuskim. Kierowca ma obowiązek posiadać zaświadczenie przy sobie i okazywać je na żądanie organów kontrolnych. Od 1 stycznia 2017 r. dotychczas stosowane druki zaświadczeń nie będą jednak już uznawane. Przewoźnik będzie musiał wypełniać ten dokument w formie elektronicznej. Niestety samo elektroniczne przesłanie formularza nie wystarczy. Za nieprawidłowości w zgłoszeniach i dokumentacji kara może wynieść nawet 500 000 euro.

Francja

Ustawa Loi Macron – niekorzystne rozwiązania dla zagranicznych przewoźników

Ustawa Loi Macron (od nazwiska ministra gospodarki Emmanuela Macrona) została uchwalona 10 lipca 2015 r. przez Francuski Parlament w ramach dostosowania francuskiego prawa do „wdrożeniowej” Dyrektywy 2014/67/UE. Prace nad przepisami wykonawczymi do tej ustawy trwały kilka miesięcy. Oficjalnie Loi Macron weszła w życie 1 lipca br. i objęła wszystkie firmy zagraniczne, zajmujących się transportem osób i rzeczy na terenie Francji. Przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych a więc do wszystkich kierowców w transporcie międzynarodowym (z wyjątkiem tranzytu) i dotyczą każdego środka transportu bez względu na DMC.

  1. Zgodnie z przepisami od 1 lipca wszystkie zagraniczne firmy sektora transportowego muszą wypłacać kierowcom 9,67 euro brutto za każdą godzinę pracy na terytorium Francji.
  2. Ustawa wprowadza też obowiązek posiadania przez firmy zagraniczne przedstawiciela we Francji władającego językiem francuskim, odpowiedzialnego za kontakty ze służbami kontrolnymi podczas trwania świadczenia usług. Okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania.
  3. Dodatkowo zagraniczni przedsiębiorcy muszą wypełnić zaświadczenie o delegowaniu dla każdego kierowcy (w języku francuskim). Należy wystawić je na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy i trzeba wydać je jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej operacji delegowania (zaświadczenie może obejmować więcej niż jedną operację oddelegowania). Dokument musi zawierać dane kontaktowe firmy, osób nią zarządzających, formę prawną, numer licencji wspólnotowej, oznaczenie systemu ubezpieczeń społecznych oraz dane dotyczące oddelegowanych kierowców; w tym datę podpisania umowy o pracę, opis kwalifikacji zawodowych, stawki godzinowe brutto (w przeliczeniu na euro), koszty diet i ryczałtów, a także dane firmy lub osoby fizycznej pełniącej funkcję przedstawiciela na terenie Francji. Zaświadczenie należy umieścić na pokładzie środka transportu użytego do świadczenia usługi; w pojeździe musi znajdować się także umowa o pracę danego pracownika (tłumaczenie umowy o pracę na język francuski nie jest obowiązkowe). Dodatkowo drugi egzemplarz zaświadczenia winien znajdować się u przedstawiciela firmy we Francji (może być przechowywany w postaci elektronicznej w formacie PDF). Wzór zaświadczenia o delegowaniu znaleźć można obecnie na stronach francuskiego ministerstwa właściwego dla transportu pod adresem developpement-durable.gouv.fr.

Nie trzeba chyba dodawać, że nowe prawo francuskie tworzy olbrzymie obciążenia administracyjne i równie wielkie koszty. Ustawa jest przejawem protekcjonizmu w Europie i ma na celu doprowadzenie do wyeliminowania zagranicznych przedsiębiorców z tamtejszego rynku transportu drogowego. W niektórych przypadkach oznacza nawet bankructwo małych firm.

Według strony francuskiej nowe prawo ma służyć poprawie systemu kontroli, co z kolei ma doprowadzić do wyeliminowania z rynku nieuczciwej konkurencji.

Elektroniczny system zgłaszania kierowców we Francji – nowy obowiązek dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2017 r. francuskie władze uzyskają jeszcze szybszy dostęp do danych ponieważ przewoźnicy będą musieli spełnić nowy obowiązek dotyczący zaświadczeń (reguluje to dekret nr 2016-1044, wydany 29 lipca 2016 r. przez francuską Radę Państwową). Każdy pracodawca, który będzie zamierzał wysłać swoich kierowców do Francji, będzie musiał bowiem wypełnić zaświadczenie w formie elektronicznej. Będzie można dokonać tego za pomocą platformy www.sipsi.travail.gouv.ft. Zaświadczenie zostanie przesłane automatycznie do odpowiednich francuskich organów.

Samo elektroniczne przesłanie formularza nie wystarczy, gdyż nadal będzie istniał obowiązek posiadania dokumentu papierowego. Zgodnie z zasadą wypełnione zaświadczenie trzeba będzie zatem wydrukować i zaopatrzyć w nie kierowcę. Dotychczas stosowane druki zaświadczeń nie będą już uznawane.

Podsumowując

Wprowadzenie nowego obowiązku nie ułatwi na pewno życia przewoźnikom. Będą oni musieli bowiem każdorazowo wypełniać zaświadczenia elektroniczne poprzez platformę a także drukować je i przekazywać  kierowcom delegowanym do kabiny pojazdu. Uruchomienie systemu ma za zadanie jedynie zapewnić władzom natychmiastowy dostęp do informacji statystycznych w zakresie liczby i rodzaju pracowników delegowanych.

Konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej po francusku, obowiązek wyznaczenia przedstawiciela do kontaktu, obowiązek przechowywania części dokumentacji pracowniczej w pojeździe, konieczność wypłacania wszystkich świadczeń oraz wysokie kary za niewypełnienie nakazów zawartych we francuskich przepisach skutecznie zniechęcają polskie firmy do wykonywania przewozów na terenie Francji.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz