Kontrola ZUS ? co musisz wiedzieć.

4.5/5 - (2 votes)

kontrola zus

Nad Twoją firmą swoje macki rozkłada ZUS? Aby kontrola nie była zbyt stresująca, warto zapamiętać kilka rzeczy.

Kontrola nie może zostać przeprowadzona bez zapowiedzi. Do przedsiębiorcy powinno wpłynąć zawiadomienie i minimalnie 7 dni od daty jego doręczenia może rozpocząć się kontrola, jednak nie później niż 30 dni. Jeśli kontroler ZUS zjawi się w firmie po upływie 30 dni, nie może rozpocząć sprawdzania dokumentów. Wymagane jest kolejne zawiadomienie z obowiązującą wyżej opisaną procedurą.

  •  Zawiadomienie musi zwierać informację kto, kiedy i w jakim zakresie przeprowadzi kontrolę, ważna jest także data i miejsce zawiadomienia oraz podpis osoby uprawnionej.
  •  W przypadku braku zawiadomienia przedsiębiorca może zgłosić sprzeciw w ciągu trzech dni od daty rozpoczęcia kontroli.
  •  Właściciel przedsiębiorstwa ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem o szybsze, niż przewidziane 7 dni rozpoczęcie kontroli.
  •  Kontroler ZUS ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach podczas przeprowadzanych czynności.
  •  W ciągu roku kontrole nie mogą przekraczać 12 dni roboczych dla mikroprzedsiębiorstw, 18 dni dla małych, a 24 dni dla średnich przedsiębiorstw. Przy czym terminy te nie obowiązują w przypadku, kiedy sprawdzanie firmy związane jest z przeciwdziałaniem popełnienia przestępstw lub wykroczenia lub zabezpieczenie dowodów.
  •  Zamknięcie kontroli jest równoznaczne z otrzymaniem przez przedsiębiorcę protokołu kontrolnego. Powinny w nim znaleźć się dane przedsiębiorstwa wobec którego prowadzona była kontrola, a także kontrolera.
  •  Obowiązkiem osoby kontrolującej jest pouczenie właściciela firmy o możliwości złożenia zastrzeżeń.

 

Jeśli czekasz na kontrolę ZUS, to spokojnie przygotuj odpowiednie dokumenty, między innymi umowy o pracę, na podstawie których opłacasz składki. W przypadku nieścisłości ze strony kontrolera, wiesz jakie są Twoje prawa, a jego obowiązki.