Nowe licencje transportowe – co się zmieniło?

Oceń nas

Nowe licencja transportowe-mra2Nowe licencje transportowe 2013, wzory i jakie zmiany?

Od 15 sierpnia br. obowiązują nowe, zmienione przypisy dotyczące licencji transportowych. Art.7 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1071/2009 mówi o tym, iż każdy przedsiębiorca zajmujący się drogowym transportem towarów jest zobowiązany wykazać roczne sprawozdanie finansowe, z którego będzie wynikać, że dysponuje on „kapitałem i rezerwami w wysokości 9000? w przypadku wykorzystywania 1 pojazdu  i 5000? na każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd„.

Zdolność finansową można udokumentować również za pomocą „…zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych,…„.

Kto może poświadczyć sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe może zostać poświadczone przez biegłego rewidenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, członka zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnika spółki jawnej, komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorcę, który jest osobą fizyczną.

Nowe zezwolenia

Ustawodawca zastąpił licencję na krajowy transport drogowy zezwoleniem. Będzie ono uprawniać do wykonywania krajowego transportu drogowego. To pozwoli nareszcie odróżnić licencję na działalność spedycyjną od transportowej. Duże zamieszanie powodował dotąd fakt, iż licencja na spedycję wyglądała jak licencja na transport krajowy, potrzebne było jednak dodatkowe zabezpieczenie finansowe. Część przedsiębiorców myślało, że może trudnić się spedycją, mając zwykłą licencję na krajowy transport drogowy.

Chcesz robić spedycję? Musisz mieć licencję!

Od sierpnia przedsiębiorcy, którzy chcą zajmować się działalnością spedycyjną muszą  uzyskać odpowiednią licencję.

Co ze starymi licencjami?

Wszystkie one będą obowiązywać do czasu upływu terminu ich ważności lub wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej.

 

Wzoru licencji mozna pobrać tutaj:

Wzór licencji  transportowej 1

Wzór licencji transportowej 2