Obowiązkowe winiety na terenie Francji

3.4/5 - (11 votes)

Wszystko o francuskich winietach transportowych

 1. Walka z zanieczyszczeniem
 2. Francuskie strefy ekologiczne
 3. Podział winiet na kategorie
 4. Jak otrzymać winietę?
 5. Sankcje karne
 6. Podsumowanie

Winiety transportowe Francja

Francja to kraj, który szczególnie dba o ochronę środowiska na swoim terytorium. Działania proekologiczne skierowane są zwłaszcza na transport, który generuje znaczną część emisji gazów cieplarnianych. Republika od 2016 r. sukcesywnie w kolejnych regionach wprowadza winiety ekologiczne Crit’Air. Od 01.04.2017 r. obowiązują one już wszystkie pojazdy poruszające się po drogach; także te niezarejestrowane we Francji.

Co należy wiedzieć o Crit’Air i gdzie można złożyć zamówienie na eko-plakietkę?

 1. Walka z zanieczyszczeniem

Francuskie ministerstwo środowiska usilnie walczy ze zmniejszeniem poziomu spalin i zanieczyszczeń powietrza wytwarzanych przez środki transportu. Za przykładem innych krajów europejskich Francja wprowadziła specjalne strefy ekologiczne ZCR (Zones à Circulation Restreinte), do których mogą wjechać tylko samochody oznaczone winietą ekologiczną o nazwie Crit‘Air. Początkowo nakaz posiadania naklejek dotyczył tylko francuskich kierowców. Od kwietnia br. obowiązek ten objął także pojazdy zagraniczne. Obowiązek posiadania winiety ciąży na właścicielach wszystkich pojazdów drogowych uczestniczących w ruchu tj. samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, ciężarówek, autobusów, autokarów, motocykli, pojazdów trzykołowych i czterokołowych.

Wprowadzenie winiety, będącej certyfikatem jakości powietrza, ma na celu ułatwienie rozróżnienia pojazdów pod kątem ilości i poziomu emitowanych przez nie zanieczyszczeń. Działania francuskiego rządu prowadzą do wspierania nowych, energooszczędnych pojazdów oraz stopniowego wyeliminowania tych starych, zanieczyszczających środowisko.

 1. Francuskie strefy ekologiczne

Wszystko zaczęło się od paryskiej strefy ekologicznej, w której 01.07.2016 r. wprowadzono po raz pierwszy obowiązek posiadania Crit‘Air. Od 01.11.2016 r. winietę wprowadzono także w gminie Grenoble, leżącej u podnóży Alp Francuskich. Miesiąc później ordynowano ją również w regionie Lyon, następnie w Strasbourg, Lille i Bordeaux.

Na razie w innych miastach posiadanie winiety jeszcze nie jest obowiązkowe, jednak każda gmina może wprowadzić indywidualne ograniczenia czasowe wynikające ze stanu powietrza na danym obszarze.

 1. Podział winiet na kategorie

Eko-winiety we Francji dostępne są w 6 kategoriach, którym przyporządkowano inny kolor. Różnią się one w zależności od daty rejestracji pojazdu, efektywności energetycznej i wielkości emisji wydzielanych spalin. Przy wyborze plakietki decydujące znaczenie ma klasa EURO, która wpisana jest w dowód  rejestracyjny (jeśli w dokumentach nie ma takiej adnotacji, należy sugerować się datą rejestracji pojazdu). Pojazdy wzbogacone w filtr cząsteczek stałych  (z odpowiednim zaświadczeniem) można zaliczyć do najbliższej wyższej normy EURO.

Plakietka w kolorze zielonym wskazuje na pojazd, który nie powoduje żadnych zanieczyszczeń. Pozostałe naklejki mają numery od 1 do 5 (im wyższa cyfra, tym wyższy poziom emitowanych zanieczyszczeń). O tym jaka kategoria winiet i w jakim czasie może wjechać do stref ekologicznych decyduje miejscowa władza. Włodarze metropolii mogą także całkowicie zakazać wjazdu pojazdom z konkretnymi nr plakietek do określonej strefy ze względu na wyż zanieczyszczenia powietrza.

 1. Jak otrzymać winietę?

Aby otrzymać winietę należy zamówić ją wcześniej przez Internet na stronie ministerstwa pod adresem  www.certificat-air.gouv.fr lub na stronach pośredników, gdzie formularz zamówienia jest dostępny również w języku polskim (np. www.crit-air.pl).

W formularzu zgłoszeniowym należy określić datę pierwszej rejestracji pojazdu, typ pojazdu, rodzaj używanej benzyny oraz kraj dopuszczenia. Do wniosku należy także dołączyć kopie dokumentów pojazdu. Koszt winiety jest jednakowy dla wszystkich pojazdów i wynosi 4,80 Euro (+ opłata za wysyłkę). Plakietka ważna jest przez cały czas użytkowania pojazdu (o ile jest czytelna). Dostawa następuje na podany przez klienta adres dostawy. Winietę należy nakleić na przedniej szybie samochodu.

Uwaga!!! Starsze pojazdy nie mogą otrzymać winiety Crit’Air. Zasada ta dotyczy samochodów osobowych, które zarejestrowano przed 01.01.1997 r., pojazdów użytkowych < 3,5t., które zarejestrowano przed 01.10.1997 r., lekkich motorowych dwu, trzy i czterokołowców, które zarejestrowano przed 01.06.2000 r. oraz ciężarówek i autobusów, które zarejestrowano przed 01.10.2001 r. Pojazdy te z reguły nie mogą wjeżdżać do stref ZCR w dni robocze (w godzinach od 08:00 do 20:00).

 1. Sankcje karne

Za brak winiety lub posiadanie niewłaściwej grozi mandat od 68 Euro do 375 Euro (w zależności od typu pojazdu i klasy emisyjnej). Dodatkowo informacja o nałożonej karze w wysokości od 70 Euro trafia do kraju pochodzenia pojazdu i jest tam egzekwowana (wynika to z europejskiej dyrektywy w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego). Za brak płatności w postępowaniu egzekucyjnym grozi nawet kara więzienia.

 1. Podsumowanie

We Francji od początku tego roku wprowadzono obowiązek posiadania na samochodzie naklejki ekologicznej Crit’Air dla wszystkich pojazdów. Eko-winieta określa poziom zanieczyszczenia powietrza powodowany przez pojazd. W określonych przypadkach (gdy wzrasta poziom zanieczyszczenia) władze miast mogą pozwolić na poruszanie się po drogach wyłącznie pojazdom wytwarzającym najmniej zanieczyszczeń.

Plakietkę można zamówić online i jest ona ważna bezterminowo. Pamiętajmy jednak, że winieta ekologiczna musi być przypisana do konkretnego pojazdu, a za jej brak lub posiadanie niewłaściwej naklejki grożą wysokie kary.

Informacja za: www.jazdaprawna.pl, www.koben.pl, www.crit-air.fr, www.nalepkaekologiczna.pl