Odstępstwa od czasu pracy kierowcy we Francji w transporcie drogowym paliw do 14 października 2022 roku

Oceń nas

francja-flaga-artykul-blog

Problem z zaopatrzeniem w paliwo we Francji ma swoje skutki. Strajki w koncernach, zwiększony popyt i ogólna sytuacja w kraju doprowadziły do zamknięcia kilku rafinerii. W związku z krytyczną sytuacją i potrzebą przyspieszonych dostaw paliwa, francuski rząd wydał decyzję o konieczności wprowadzenia odstępstw od czasu pracy kierowców zawodowych. Zmiany obowiązują od 10 października do 14 października 2022 roku.

Kryzys paliwowy we Francji i trudności w dostawach towarów

Problem z niedoborem paliwa we Francji trwa od kilku tygodni. Wszystko przez strajki płacowe w koncernach naftowych TotalEnergies i Esso. Pracownicy apelują o podwyżki w odpowiedzi do zniżek na paliwo, jakie TotalEnergies zaproponowało swoim klientom – są zdania, że skoro firma znalazła na to fundusze, powinna zadbać również o poprawę warunków swoich pracowników. Same rabaty na paliwo oferowane kierowcom bardzo przyczyniły się do niedoborów surowca. Popyt na paliwo znacznie wzrósł, przez co zaczęło go brakować. W beznadziejnej sytuacji znaleźli się kierowcy zawodowi, którzy nie mają możliwości zatankowania ciężarówki. Przewoźnicy zaś muszą zmieniać trasę kierowcy, aby ten mógł kupić paliwo na którejś ze stacji. Oczywiście powoduje to przesunięcia w dostawie, wydłużony czas przewozu, a tym samym dodatkowe koszty.

Rozwiązanie zaproponowane przez francuski rząd

W związku z koniecznością względnie równomiernego rozłożenia posiadanych zasobów paliwa i zmniejszenia jego niedoborów, niezbędny jest sprawny transport surowca na terenie kraju. Z tego względu wprowadzono tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców w przewozie drogowym paliw. Mogą oni przekroczyć maksymalny dzienny czas pracy o 1 godzinę oraz tygodniowy czas prowadzenia pojazdu do 4 godzin. Jeśli chodzi o interwencję u źródła, czyli pomoc pracownikom firm naftowych, rząd zwrócił się do ich przedstawicieli o podniesienie pensji, które miałoby zapobiec dalszym strajk.

Pomimo tego, że 15% stacji paliwowych we Francji nie ma dostępu do paliwa, a 10 października na Twitterze Infos Françaises pojawiła się informacja o oficjalnym zakazie napełniania kanistrów w całym kraju, rząd uspokaja kierowców i prosi o zachowanie spokoju. O tym, jak będzie rozwijać się sytuacja, będziemy informować w aktualizacjach.