Przewoźnicy szykujcie się na kontrole skarbowe

4/5 - (1 vote)

Uwaga przewoźnicy, urzędy skarbowe będą mogły częściej gościć w waszych firmach. Opiniowana jest właśnie nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W jej ramach ma znaleźć się poszerzenie zadań Krajowej Administracji Skarbowej.

 

  1. Skąd zmiany?
  2. Co to oznacza w praktyce?
  3. Walka z wyłudzeniami
  4. Kiedy ustawa wejdzie w życie?

 

  1. Skąd zmiany?

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów widnieje informacja o procedowanych zmianach w projekcie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu prac możemy przeczytać, że „w trakcie ponad roku funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, zidentyfikowano obszary, które powodują konieczność zmiany ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projektowane zmiany mają wpłynąć pozytywnie na realizację zadań przez KAS, w szczególności poprzez zwiększenie skuteczności zwalczania szarej strefy i strefy wyłudzeń podatkowych. W szczególności zasadne jest wprowadzenie zmian w zakresie zadań i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej, w tym możliwości pozyskiwania przez organy KAS informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, doprecyzowanie przepisów dotyczących audytu, jak również uzupełnienie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie pragmatyki służbowej.”.

  1. Co to oznacza w praktyce?

Chodzi między innymi o kontrole krzyżowe. Czym są? Obecnie organy dokonujące kontroli mogą zażądać krzyżowego sprawdzenia dokumentów podatnika. Polega to na sprawdzeniu danych u kontrolowanego podmiotu oraz porównaniu tego z tym czym dysponują jego kontrahenci. Dzięki temu można sprawdzić, czy nie dochodzi do oszustw. Póki co taki rodzaj sprawdzania dokumentów może być sprawdzany u wszystkich uczestników dostawy „tego samego towaru lub tej samej usługi, będące zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi.” (art.79 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej). Nowelizacja dokumentu zakłada rozszerzenie możliwości podmiotów do kontroli o:

  • Przewoźników drogowych transportujących towary firmy podlegającej kontroli czy nabywcy lub dostawcy biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru,
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się magazynowaniem, przepakowywaniem czy przesyłaniem towarów na zlecenie dostawców lub nabywców lub nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w ich dostawie

Kolejną zmianą ma być możliwość rozpoczęcia kontroli nawet wtedy, gdy weryfikowanych czy osób ich reprezentujących nie będzie w firmie. Organ prowadzący kontrolę będzie mógł wręczyć upoważnienie do przeprowadzenia analizy dokumentów pod ich nieobecność nawet pracownikom sekretariatu.

  1. Walka z wyłudzeniami

W planach nowelizacji ustawy jest także zapis o ściganiu takich wykroczeń przez urząd celno-skarbowy jak „puste faktury” lub próby wyłudzenia zwrotu VAT. Kolejną zmianą ma być także możliwość identyfikacji posiadaczy wątpliwych rachunków bankowych, których właściciel prowadzi na przykład niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą. Instytucje finansowe będą musiały podać jego imię i nazwisko, telefon czy adres. Jeżeli tego nie zrobią lub przekażą dane w niepełnym zakresie, to mogą otrzymać karę pieniężną nawet do 10 tysięcy złotych. Ponadto Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła uzyskiwać informacje z różnych instytucji, celem lepszej egzekucji należności budżetowych. Instytucja skarbowa będzie mogła dokonywać kontroli celnoskarbowych na drogach i zatrzymywać towar. Naczelnicy urzędów skarbowych dostaną dostęp do danych w Systemie Informacji Schengen, dotyczącym pojazdów czy osób, co ułatwi instytucjom podatkowym pobieranie należności akcyzowych.

  1. Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ministerstwo Finansów zdecydowanie chce postawić na uszczelnienie systemu podatkowego poprzez wprowadzenie wcześniej wymienionych zmian. Ustawa została skierowana do Sejmu.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r10352905394031,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Krajowej-Administracji-Skarbowej-oraz-niektory.html

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001947

Fiskus skontroluje każdego. Będzie wchodzić wszędzie, niczym agenci FBI na amerykańskich filmach. A to tylko wisienka na torcie

Przewoźnicy do kontroli krzyżowej

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1204959,nowe-uprawnienia-dla-skarbowki-a-kontrole-podmiotow-podatkowych.html