Restrukturyzacja w firmie transportowej

Oceń nas

Restrukturyzacja firmy transportowej– kiedy zacząć o niej myśleć?

1. Postępowanie restrukturyzacyjne, dla kogo?

2. Procedury restrukturyzacyjne

3. Podsumowanie

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie jest łatwe. Transport to szczególna gałąź. Łatwo tu pogubić się w przepisach, nowościach, terminach itd. Do tego Polacy mają ciągle jeszcze niechęć do zatrudniania specjalistów w danej dziedzinie. Ciągle jeszcze panuje pogląd, że jak się coś zrobi samemu to równie dobrze, ale po prostu taniej. Nie jest tak jednak zawsze. A zdarza się, że specjalistę w zakresie danego prawa zatrudnimy zbyt późno. Szczególne znaczenie ma to w przypadku prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego. Dlatego jeśli zamierzasz podejmować niezwykle ważne kroki dotyczące swojej działalności – poradź się specjalistów. Łatwiej bowiem jest przygotować się na nadchodzącą burzę, jeśli ma się świadomość, kiedy i gdzie dokładnie uderzy.

 

1. Restrukturyzacja – kiedy zacząć o niej myśleć?

1.1. Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest dla:

– przedsiębiorców już niewypłacalnych, czyli takich którzy nie mają już możliwości regulowania swoich zobowiązań finansowych,

– przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

I to właśnie dla tych drugich prawo restrukturyzacyjne jest bardziej przyjazne, ponieważ aż 3 z 4 restrukturyzacyjnych procedur przewidziana jest dla sytuacji, kiedy nad firmą dopiero zbierają się czarne chmury

2. Procedury restrukturyzacyjne

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie to umożliwia przedsiębiorcy zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli bez udziału sądu. Rola sądu w tym przypadku sprowadza się do wydania postanowienia zatwierdzającego układ. Postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Postępowanie to jest najszybsze oraz najbardziej poufne. Jednak w praktyce postępowanie o zatwierdzenie układu będzie możliwe, jeśli przedsiębiorca ma nieliczną grupę wierzycieli lub wierzycieli zdolnych do dogadania się z nim odnośnie warunków restrukturyzacji bez udziału sądu.

 

  • Przyspieszone postępowanie układowe

W przypadku tego postępowania zawarcie układu jest możliwe po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, co odbywa się w uproszczonym trybie. Zadłużony przedsiębiorca nie zbiera sam głosów, lecz dzieje się to „w trakcie zwołanego przez sąd zgromadzenia wierzycieli oraz uzyskanie, wraz z otwarciem przez sąd przyspieszonego postępowania układowego, natychmiastowej ochrony przedsiębiorcy przed postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi przez wierzycieli, których wierzytelność objęto układem”. Postępowanie to również może być prowadzone, jeżeli suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.

  • Postępowanie układowe

Dzięki postępowaniu układowemu przedsiębiorca może zawrzeć układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Co ważne, postępowanie to może być prowadzone wyłącznie, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. To rozwiązanie jest o wiele bardziej formalne i trwa o wiele dłużej. Dzieje się tak, dlatego, ponieważ konieczne jest rozpoznanie sprzeciwów wnoszonych do listy wierzytelności sporządzanej przez nadzorcę. „Prawo restrukturyzacyjne wprowadza możliwość wyboru nadzorcy sądowego wskazanego przez dłużnika przy poparciu wierzycieli mających łącznie co najmniej 30% ogólnej sumy wierzytelności. To nowe narzędzie pozwala wierzycielom aktywniej oddziaływać na proces restrukturyzacji”.

 

  • Postępowanie sanacyjne

Dla przedsiębiorców już niewypłacalnych pozostaje postępowanie sanacyjne. Sąd otwierając to postępowanie odbiera przedsiębiorcy – dłużnikowi zarząd nad majątkiem i ustanawia zarządcę. Powoduje to sytuację, w której dłużnikowi blokowane są jakiekolwiek egzekucje z majątku przez okres postępowania. Zarządca będzie próbował pomóc dłużnikowi wyplątać się z niekorzystnych dla niego umów. Osoba ta będzie posiadać daleko idące uprawnienia m. in. odstąpienia od umów wzajemnych, których stroną jest dłużnik, sprzedaży wybranych składników przedsiębiorstwa lub dokonania zwolnień pracowników. Celem postępowania sanacyjnego, które trwa co najmniej 12 miesięcy jest jednak pomoc przedsiębiorstwu, poprawa jego funkcjonowania, a co najważniejsze osiągnięcie porozumienia z wierzycielami oraz zawarcie z nimi układu.

  1. Podsumowanie

Jeżeli czujesz, że nad Twoją firmą zaczynają się zbierać czarne chmury – nie masz czasu do stracenia. Nie próbuj sam naprawiać tak poważnych błędów, ponieważ mogą one mieć bardzo złe konsekwencje dla Twojego przedsiębiorstwa. Warto skonsultować się z prawnikiem, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących prawa restrukturyzacyjnego.

 

 

 

Źródła:

  • TSL Biznes (87)
  • http://www.lsw.com.pl/pl/newsletter/prawo-restrukturyzacyjne-czyli-cztery-drogi-do-ratowania-przedsiebiorcy-z-tarapatow-finansowych