Rząd ogłosił nowe stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2023 roku

Oceń nas

stawki-podatkow-srodki-transportowe

Nowe stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2023 roku

Każdy podmiot dysponujący środkami transportowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony ma obowiązek odprowadzania od nich podatków. Nowe stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2023 pojawiły się kilka lat temu w Monitorze Polskim. Ile zapłacimy za ciężarówkę, ciągnik, przyczepę, naczepę lub autobus po Nowym Roku?

Podatek od środków transportowych – co to jest?

Jak już wspomnieliśmy, podatek od środków transportowych to obowiązek dotyczący osób fizycznych i prawnych, które pozostają właścicielami środków transportowych – pojazdów służących do przewożenia ładunków lub osób.

Według art. 8. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych są to:

  • Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony poniżej 12 ton.
  • Samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej 12 ton.
  • Ciągniki siodłowe i balastrowe, których DMC łącznie z przyczepą lub naczepą wynosi więcej niż 3,5 tony i poniżej 12 ton.
  • Ciągniki siodłowe i balastrowe, których DMC łącznie z przyczepą lub naczepą wynosi równo lub mniej niż 12 ton.
  • Przyczepy i naczepy, których DMC łącznie z pojazdem silnikowych wynosi więcej niż 7 ton i mniej niż 12 ton (wyjątkiem są tu przyczepy i naczepy wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego).
  • Przyczepy i naczepy, których DMC łącznie z pojazdem silnikowych wynosi równo lub więcej niż 12 ton (wyjątek to przyczepy i naczepy wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego).
  • Autobusy.

Co ważne, jest to podatek lokalny, czyli taki, który opłacany jest nie w urzędzie skarbowym, ale w gminach, w których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba firmy podatnika. Podatek od środków transportowych podlega ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170).

Kto płaci podatek od środków transportowych?

Podatek dotyczy osób fizycznych i osób prawnych, którzy są właścicielami środków transportowych, jak również jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej – wystarczy, że mają one zarejestrowany środek transportowy. Opłacenie podatku to również obowiązek właścicieli środków transportowych, które są powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu i w na tej podstawie zostały zarejestrowane w Polsce.

Kiedy powstaje i gaśnie obowiązek podatkowy?

Właściciel środków transportowych ma obowiązek odprowadzania podatku od pierwszego miesiąca następującego po tym, w którym:

  • Środek transportu został zarejestrowany w Polsce,
  • Środek transportu został nabyty (dotyczy wyłącznie pojazdów zarejestrowanych),
  • Środek transportu został ponownie dopuszczony do ruchu po upływie czasu, na jaki wydano decyzję o jego czasowych wycofaniu z ruchu.

WAŻNE: W przypadku, kiedy środek transportu jest współwłasnością dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, podatek musi być opłacany przez wszystkich współwłaścicieli. Jeśli właściciel zarejestrowanego środka transportowego się zmienia, opłata obowiązuje właściciela do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż.

Obowiązek podatkowy wygasa wraz z końcem miesiąca, kiedy nastąpiło wyrejestrowanie środka transportowego, nadano urzędowe wycofanie czasowe lub upłynął czas powierzenia pojazdu.

Nowe stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku

Podane poniżej stawki dotyczą pojazdów określonych w art. 8. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które wymieniliśmy wyżej.

M2022000100101-stawki1
Źródło: Monitor Polski
M2022000100101-stawki2
Źródło: Monitor Polski
M2022000100101-stawki3
Źródło: Monitor Polski

 

Jeśli chodzi o składanie deklaracji podatku od środków transportowych, płatności, czas oczekiwania – pełny opis procedur dostępny jest na rządowej stronie.

Treść obwieszczenia i stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2023 roku dostępne są w Monitorze Polskim.