Co to jest transport sukcesywny?

4.5/5 - (2 votes)

Prawa, granice odpowiedzialności, zakres zobowiązań ? na jakie podstawie transport możemy nazwać sukcesywnym.

haczyk

Przywołajmy następującą sytuację. Firma transportowa podpisuje umowę przewozu z kontrahentem, a jej wykonanie zleca innemu przewoźnikowi. Z podwykonawcą podpisze osobną umowę, na podstawie której wykona on przewóz towaru. Przewoźnik sukcesywny natomiast zostanie stroną zawartej już umowy przewozu.

Na podstawie artykułu nr 34 Konwencji CMR przewoźnik sukcesywny zostaje stroną umowy przewozu i akceptuje wszystkie warunki zawarte w liście przewozowym oraz odpowiada bezpośrednio przed kontrahentem. Takich kolejnych przewoźników podczas jednego przewozu może być kilku. Aby przewóz uznać za sukcesywny konieczne jest spełnienie trzech warunków:

  • Przewóz odbywa się na podstawie jednej umowy przewozu.
  • Ładunek opatrzony jest jednym listem przewozowym.
  • Ten sam list przewozowy jest przejmowany przez kolejnych przewoźników.

Istotną kwestią w przewozie sukcesywnym jest przekazywanie firmom transportowym listu przewozowego. Nie jest wymagana adnotacja o przejęciu listu, jednak warto zadbać, aby w momencie otrzymania dokumentu zaznaczyć datę jego otrzymania, imię i nazwisko i ewentualne zastrzeżenia co do możliwości sprawdzenia ilości lub jakości przewożonego ładunku.

W przypadku transportu sukcesywnego roszczenia kontrahenta dotyczące zniszczenia, uszkodzenia bądź zagubienia towaru mogą odnosić się jedynie do pierwszego bądź ostatniego przewoźnika lub do tego, który w momencie zaginięcia bądź uszkodzenia towaru akurat go przewoził. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność przewoźników sukcesywnych ma charakter solidarny. Oznacza to, że zleceniodawca lub odbiorca ładunku mogą rościć sobie prawo do odszkodowania do pełnej wysokości od jednego bądź wszystkich przewoźników.

Co jest korzystniejsze dla firmy transportowej, która jest zmuszona skorzystać z pomocy innych przedsiębiorców? Podwykonawca czy transport sukcesywny? Warto znać jedną i druga formę, aby wybrać tę najkorzystniejszą dla siebie.