Udokumentowana roczna praktyka i licencja na transport międzynarodowy

3.8/5 - (17 votes)

Odpowiadamy na pytanie w sprawie:

Praktyka roczna a licencja na transport międzynarodowy

prawo transportowe

Treść wiadomości:

„Witam.

Jednym z podstawowych warunków uzyskania licencji na transport międzynarodowy jest udokumentowana roczna praktyka. Czy prowadzenie działalności pod kodem transportu drogowego towarów, wykresy tacho poświadczające jazdę po Europie, faktury dla przewoźnika będą wystarczającym poświadczeniem praktyki?”

W odpowiedzi na zapytanie, chcielibyśmy ponownie wskazać szczegółowe wytyczne związane z ubieganiem się o wydanie licencji wspólnotowej, dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

Podstawowym dokumentem, który pozwala uzyskać licencję międzynarodową jest certyfikat kompetencji zawodowych (nie musi go posiadać właściciel firmy, wystarczy, że przynajmniej jedna osoba zarządzająca transportem w firmie takowy posiada).

Bywało, że w publikacjach określano, że oprócz tego wymaga się rocznej praktyki w wykonywaniu transportu europejskiego. Jednak certyfikat to jedyny podstawowy dokument, który pozwala ubiegać się o otrzymanie licencji wspólnotowej.

Organem uprawnionym do wydania licencji wspólnotowej jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jest to jednostka, która może udzielić pełnych informacji. Niezbędne szczegóły są dostępne na stronie internetowej: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencje/przewoz-rzeczy/wnioski-i-druki-do-pobrania

Po zapoznaniu się z wytycznymi opublikowanymi na www.gitd.gov.pl, przekonają się Państwo, że w celu uzyskania licencji międzynarodowej związanej z zarobkowym przewozem drogowym rzeczy, należy spełnić szereg innych warunków.

Wymogi związane z ubieganiem się o wydanie licencji międzynarodowej (zakładając, iż wnioskodawca posiada certyfikat kompetencji zawodowych lub posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego)

  1. Wniosek o wydanie licencji międzynarodowej na zarobkowy przewóz drogowy rzeczy (http://www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/29998/LR1.pdf)
  2. Certyfikat kompetencji zawodowych lub kopia licencji krajowej (kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego)
  3. Zaświadczenie od organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, informujące o liczbie pojazdów, na podstawie których udokumentowano zdolność finansową (podstawa prawna 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009)
  4. Wykaz pojazdów ciężarowych http://www.gitd.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/42627/WPC.pdf
  5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji i ewentualnych wypisów

Wniosek o wydanie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, można złożyć elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy:

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1523-licencja-wspolnotowa-dotyczaca-miedzynarodowego-zarobkowego-przewozu-drogowego-rzeczy

Jak wykazano, uzyskanie licencji jest uzależnione od wielu czynników. Najważniejszym podstawowym dokumentem jest certyfikat kompetencji zawodowych. Jeśli już uzbieramy wszystkie niezbędne zaświadczenia i potrzebne środki finansowe to otrzymanie licencji w zasadzie powinno być formalnością.

Artykuły prawne:

  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE z 14 listopada 2009 r. L300/51),
  2. ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414)
  3. 5–13 oraz lp. 1.1 i 1.4 załącznika do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)

 

Zapisz