Faktoring i gwarancja płatności na giełdach transportowych – porównanie

5/5 - (2 votes)
Jakie formy gwarancji płatności otrzymują klienci największych giełd transportowych?

Coraz więcej firm z branży TSL korzysta z zewnętrznych form finansowania. W szczególny sposób dotyczy to użytkowników giełd transportowych podejmujących zlecenia doraźne, często od nieznanych wcześniej kontrahentów. Zależy im na uzyskaniu gwarancji płatności jeszcze przed podjęciem zlecenia, a ponadto nie chcą czekać na zapłatę 30 ani tym bardziej 60 dni.

Sprawdziliśmy więc, jakie formy szybkiej i/lub gwarantowanej płatności oferują dostawcy największych giełd transportowych. Informacje zawarte w niniejszym artykule pochodzą ze stron internetowych teleroute.pl, timocom.pl oraz transcash.eu i zostały zaprezentowane w kolejności alfabetycznej.

 

1. Gwarancja płatności dla klientów Teleroute

2. Faktoring dla transportu w systemie firmy TIMOCOM

3. Usługi TransCash dla użytkowników Trans.eu

 

1.Gwarancja płatności dla klientów Teleroute

Teleroute oferuje swoim klientom gwarancję płatności, czyli rodzaj ubezpieczenia na wypadek, gdyby kontrahent nie zapłacił wykonawcy transportu za zrealizowaną usługę.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy aktywować opcję gwarancji płatności na platformie Teleroute.  Jest to możliwe, jeżeli obie strony transakcji są klientami Teleroute.

W celu uzyskania gwarancji należy wybrać odpowiedniego klienta i wprowadzić dane faktury, którą chce się objąć ubezpieczeniem. Klient każdorazowo sam decyduje, czy chce skorzystać z gwarancji płatności dla konkretnego zlecenia. Jeżeli zleceniodawca nie zapłaci w terminie za wykonany transport, Teleroute wypłaci klientowi 90% kwoty faktury.

Zdolność kredytowa użytkowników platformy sprawdzana jest regularnie we współpracy z firmą Coface, specjalizującą się w ubezpieczaniu kredytów.

 

2.Faktoring dla transportu w systemie firmy TIMOCOM

TIMOCOM nawiązał współpracę z JITpay™ – firmą specjalizującą się w usługach finansowych dla branży logistycznej. Klienci TIMOCOM, którzy dokonają rejestracji w JITpay, mogą skorzystać z gwarantowanej i szybkiej (w 24h) płatności za wykonane zlecenie.

Taka rejestracja może nastąpić za pośrednictwem giełdy, jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnym abonamentem. Klient płaci jedynie za faktycznie wykonaną usługę. Stawki za faktoring dla transportu w TIMOCOM zależą od terminu płatności zawartego w zleceniu transportowym i wynoszą odpowiednio:

  • 1,99% kwoty faktury – przy terminie płatności do 30 dni (przelew w 24h)
  • 2,49% kwoty faktury – przy terminie płatności do 45 dni (przelew w 24h)
  • 2,99% kwoty faktury – przy terminie płatności powyżej 60 dni (w tej opcji przelew następuje po 31 dniach)

Poniżej przykładowa kalkulacja:

Termin płatności na fakturze
Koszt: % od kwoty faktury brutto
Termin zapłaty przez JITpay™
Przykładowy koszt dla faktury na 2000 zł
Przykładowy koszt dla faktury na 2000 €
Do 30 dni
1,99%
24 h
39,80 zł
39,80 €
31- 45 dni
2,49%
24 h
49,80 zł
49,80 €
46 – 60 dni
2,99%
24 h
59,80 zł
59,80 €
> 60 dni
2,99%
31 dni
59,80 zł
59,80 €

 

Czym jeszcze charakteryzuje się ta usługa?

Skorzystanie z szybkiej i gwarantowanej płatności jest możliwe, kiedy zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca są klientami TIMOCOM. Już przed podjęciem zlecenia – na poziomie oferty frachtu – klient widzi, czy dane zlecenie może być zrealizowane poprzez faktora – a taka możliwość dotyczy obecnie 98% wszystkich ofert publikowanych na giełdzie od TIMOCOM.

Jest to faktoring pełny, co oznacza, że po przyjęciu zlecenia faktor wypłaca pieniądze wykonawcy transportu i przejmuje na siebie zarówno ewentualny proces windykacji, jak i ryzyko niewypłacalności zleceniodawcy. Cały proces realizacji zlecenia klient może śledzić w przejrzystym i prostym w obsłudze centrum rozliczeniowym JITpay™.

Do faktoringu można zgłaszać pojedyncze, wybrane przez siebie faktury. Nie ma kwoty minimalnej, a jedynym ograniczeniem jest limit kredytowy w wysokości 20.000 € (ok. 92.000 zł) – tę kwotę można jednak podwyższyć w porozumieniu z dostawcą usługi.

Faktorowalne są zarówno faktury w €, jak i w PLN, wystawiane dla zleceniodawców z 29 krajów.

 

3.Usługi TransCash dla użytkowników Trans.eu

Klientom działającym na rynku spot Trans.eu proponuje usługę mikrofaktoringu, czyli rozwiązanie przeznaczone do doraźnego finansowania pojedynczych, wybieranych każdorazowo przez klienta faktur. Usługa ta dotyczy wyłącznie faktur krajowych, zagraniczne nie są nią objęte.

Zleceniodawca mikrofaktoringu niezwłocznie otrzymuje na konto 100% wartości przekazanych faktur, natomiast prowizję od ich sfinansowania płaci jednorazowo na koniec miesiąca. Usługa ta nie wymaga wykupienia abonamentu.

Wysokość prowizji  pobieranej przez TransCash także zależy od terminu płatności ujętego w zleceniu transportowym, jednak jej minimalna kwota wynosi 74,99 zł. W przypadku Trans.eu koszty kształtują się następująco:

Termin płatności na fakturze
Koszt: % od kwoty faktury brutto
Termin zapłaty przez TransCash
Przykładowy koszt dla faktury na 2000 zł
Do 30 dni
1,99%
niezwłocznie
74,99 zł
Do 60 dni
3,99%
niezwłocznie
79,80 zł
> 60 dni
4,99%
niezwłocznie
99,80 zł

 

Limit finansowania faktur przez TransCash wynosi 50.000 zł z możliwością podwyższenia. W cenie usługi zawarty jest również monitoring płatności oraz windykacja należności.

Oprócz mikrofaktoringu Trans.eu proponuje klientom także dwa inne rozwiązania:

  • Pożyczkę na fakturę (z prowizją 4,99% od kwoty faktury, minimum 99,99 zł; termin spłaty pożyczki jest o 14 dni dłuższy niż termin płatności na finansowanej fakturze);
  • Faktoring pełny, przeznaczony dla dużych firm wykonujących stałe zlecenia – ta opcja obciążona jest miesięczną opłatą administracyjną w wysokości 100 zł. Prowizja zaczyna się od 0,9% kwoty faktury. Finansowaniem należy z góry objąć wszystkie faktury dla wybranego (jednego lub więcej) kontrahenta. W tej opcji możliwe jest również finansowanie faktur zagranicznych;
  • SafePay, czyli usługę windykacji polubownej z gwarancją płatności, dostępną dla wybranych przeterminowanych faktur.

 

Źródła:

https://teleroute.com/pl-pl/przewoznicy/gwarancja-platnosci/

https://teleroute.com/pl-pl/blog/article/nasza-odpowiedz-na-problem-opoznionych-platnosci-w-sektorze-transportowym/

https://www.timocom.pl/serwis/jitpay-faktoring-dla-transportu

https://www.timocom.pl/newsroom/informacje-prasowe/wspolpraca-timocom-i-jitpay

https://transcash.eu/faktoring-transfactor/

https://40ton.net/koniec-dlugich-terminow-platnosci-za-transport/