Faktoring na giełdach transportowych_Poradnik_Transportowy_768x472 nowy

Jakie formy gwarancji płatności otrzymują klienci największych giełd transportowych?