PISiL – Polska Izba Spedycji i Logistyki

3.4/5 - (180 votes)

truck-pisilCo to jest PISIL?

Polska Izba Spedycji i Logistyki (używająca poza granicami naszego kraju nazwy Polish International Freight Forwarders Association [PIFFA ]) powstała w 1993 roku. Jej siedziba znajduje się w Gdyni. Ta dobrowolna organizacja samorządu gospodarczego zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu towarowego.

Izba chroni prawa i reprezentuje interesy swoich członków wobec:

– organów władzy i administracji państwowej,

– organów samorządu terytorialnego oraz

– międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków.

Polska Izba Spedycji i Logistyki ma również za zadanie zapewnić dostęp do informacji krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także organizować szkolenia, sympozja, konferencje, czy też kongresy o tematyce będącej w sferze zainteresowań członków Izby. Poza tym organizacja dba o upowszechnienie zasad etyki, stara się o zacieśnianie współpracy między jej członkami, przeciwdziała nieuczciwej konkurencji, służy pomocą i poradą w zakresie problematyki transportu, spedycji   i międzynarodowego obrotu towarowego. Izba czuwa także nad opracowaniem Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych, aktów prawnych dotyczących problematyki transportowej, spedycyjnej i międzynarodowego obrotu towarowego. Izba wydaje również periodyki oraz publikacje specjalistyczne w zakresie przedmiotu jej działania. Jako pierwsza w Polsce wydała „Podręcznik Spedytora”. Książka pomaga uczniom i spedytorom poznać m.in. istotę działalności spedycyjnej, uregulowania prawne i dokumenty, czy też technologie informatyczne niezbędne w pracy spedytora.

Osoby, które zainteresowane są aktualnymi informacjami z branży TSL, mogą odwiedzać stronę Izby: http://www.pisil.pl/. Na niej bowiem znajdziemy przykładowo: wzory obliczenia podatku, zmiany dotyczące procedury TIR, czy też informacje dotyczące nowych rozporządzeń, raportów i konferencji.

 

Zapisz