Płaca minimalna dla kierowców delegowanych do Luksemburga

4.5/5 - (2 votes)

Elektroniczny system zgłoszeń

 1. Rejestracja firmy i pracowników
 2. Wymagane dokumenty
 3. Dodawanie delegacji, rejestr wjazdów i wyjazdów
 4. Legitymacja Badge Social
 5. Stawka minimalna
 6. Podsumowanie

Elektroniczny system zgłoszeń

Każda osoba aktywna zawodowo na terytorium Luksemburga podlega wynagrodzeniu minimalnemu obowiązującemu w Wielkim Księstwie. Zasada ta dotyczy także delegowania pracowników na terytorium państwa przez podmioty zagraniczne. Przepisy socjalne mają w związku z tym zastosowanie również do transportu międzynarodowego i kabotażu w odniesieniu do kierowców zagranicznych (z wyjątkiem tych wykonujących operacje tranzytowe).

Jakie są szczegółowe wytyczne dotyczące delegowania pracowników do jednego z najmniejszych państw w Europie?

 1. Rejestracja firmy i pracowników

Luksemburg dołączył do państw UE, w których wprowadzona została płaca minimalna dla branży transportowej. Jak już wspomniano wcześniej przepisy o wynagrodzeniu minimalnym na terenie Luksemburga dotyczą wszystkich rodzajów transportu z wyjątkiem tranzytu (eksport, import, kabotaż). Zagraniczni przewoźnicy muszą w związku z tym wypełnić szereg obowiązków związanych z delegowaniem swoich kierowców.

Przede wszystkim należy założyć konto na portalu zgłoszeniowym luksemburskiej Inspekcji Pracy guichet.itm.lu/edetach/. Rejestracji można dokonać w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Po prawidłowym dodaniu firmy należy uzupełnić dane wszystkich delegowanych pracowników. Dalsze logowanie odbywa się za pomocą otrzymanego nr ID i wybranego hasła.

 1. Wymagane dokumenty

Przed rozpoczęciem delegowania należy uzupełnić w serwisie wszystkie wymagane dokumenty związane z pracownikiem. Na platformę trzeba wgrać:

 • Badania lekarskie
 • Umowę o pracę
 • Zezwolenie na pobyt (dotyczy obywateli państw trzecich)
 • Świadectwo kwalifikacji lub świadectwo kierowcy

Dodatkowo co miesiąc należy dostarczać karty czasu pracy, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz listy płac. W ten sposób organy kontroli mają bieżący dostęp do wszystkich dokumentów socjalnych i mogą analizować je pod kątem przestrzegania przez przedsiębiorstwa zagraniczne przepisów dotyczących płacy minimalnej.

Uwaga!!! Wszystkie te dokumenty powinny być przetłumaczone na język francuski lub niemiecki będący językiem urzędowym Luksemburga (z wyjątkiem zaświadczenia A1).

 1. Dodawanie delegacji, rejestr wjazdów i wyjazdów

Po dodaniu pracowników i przesłaniu wymaganych dokumentów należy przystąpić do procesu zarejestrowania delegacji, wprowadzając podstawowe dane dotyczące delegowania. Należy zaznaczyć przede wszystkim datę początkowego i końcowego delegowania, typ świadczonej usługi, dane adresowe załadunku/rozładunku na terenie Luksemburga, a także szczegółowe dane kontrahentów (zleceniodawców) i typ odbiorcy usługi (osoba fizyczna, podmiot prawny czy partner tymczasowy).

Uwaga!!! Każdy załadunek/rozładunek na terenie Luksemburga należy zgłosić na odrębnych delegacjach.

 1. Legitymacja Badge Social

Wielkie Księstwo Luksemburga nie wymaga wyznaczania przez przedsiębiorstwo delegujące przedstawiciela na terenie kraju; funkcję kontaktową z powodzeniem może pełnić delegowany kierowca. To on będzie wówczas odpowiedzialny za kontakty z Inspekcją Pracy i innymi właściwymi organami kontrolnymi. Bardzo ważne jest jednak aby wyposażyć kierowcę w legitymację socjalną o nazwie Badge Social. Odznakę należy wydrukować z systemu e-Detachment (jest to możliwe po dokonaniu pełnego zgłoszenia w serwisie internetowym).

 1. Stawka minimalna

Płaca minimalna dla kierowców w Luksemburgu wynika z układu zbiorowego dla transportu i ustalana jest na podstawie kategorii prawa jazdy oraz stażu pracy danego kierowcy. Stawka ta może wynosić od ok. 13 euro (dla pracowników niewykwalifikowanych) do ponad 18 euro brutto za godzinę pracy (dla pracowników wykwalifikowanych). Co do zasady wypłata stosownego wynagrodzenia powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Za naruszenie obowiązku zgłaszania pracowników, gromadzenia wymaganych dokumentów oraz wypłacania płacy minimalnej grozi mandat w wysokości od 1000 euro do 5000 euro (za jednego pracownika). Powtórne naruszenie tych przepisów w ciągu 2 kolejnych lat jest sankcjonowane karą pieniężną w wysokości od 2000 euro do 10000 euro.

Uwaga!!! Obowiązkiem zleceniodawcy/zleceniobiorcy jest sprawdzenie, czy pracownik delegowany do pracy w Luksemburgu został zgłoszony do tamtejszej Inspekcji Pracy. Klient podlega bowiem tej samej odpowiedzialności finansowej, co podmiot zagraniczny więc przewoźnika nie powinien dziwić fakt, że jego luksemburski kontrahent chce sprawdzić, czy wszystkie przepisy dotyczące płacy minimalnej są właściwie przestrzegane.

 1. Podsumowanie

Zgodnie z przepisami związanymi z delegowaniem kierowców do pracy w Luksemburgu należy pamiętać o zgłoszeniu pracowników na dedykowaną platformę internetową, prowadzeniu rejestrów wjazdów i wyjazdów kierowców, przetłumaczeniu i wgraniu do systemu elektronicznego wymaganych dokumentów oraz wypłacaniu płacy minimalnej w wysokości wynikającej z układu zbiorowego dla transportu. Płacą minimalną w Księstwie objęty jest transport międzynarodowy oraz kabotaż.

Przepisy o płacy minimalnej w Luksemburgu dotykają tylko nieliczny odsetek polskich firm transportowych. Przewoźnicy, którzy jednak obsługują tamtejszy rynek muszą znać przepisy i stosować się do wytycznych dotyczących delegowania pracowników, których jest naprawdę sporo.

Informacja za: www.inelo.pl, www.koben.pl, www.transport-expert.pl, www.40ton.net