Przekroczony czas jazdy kierowcy – porady

3/5 - (2 votes)

wykresCo zrobić, gdy przekroczysz czas jazdy? Przede wszystkim opisz dobrze wykresówkę! W myśl art. 12 Rozporządzenia 561/2006 możesz odstąpić od przepisów art. 6?9 (dot. norm dziennego, tygodniowego i łącznego w kolejnych dwóch tygodniach czasu prowadzenia pojazdu; przerw (45 minutowej) ciągłej i dzielonej; dziennego i tygodniowego odpoczynku) w zakresie  niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Musisz jedynie wskazać odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój powody, dla których niezbędne było przekroczenie czasu.

Przedsiębiorca nie zostanie ukarany, jeśli kierowca prawidłowo zastosuje się do w/w art. 12. Dobrze więc jest przeszkolić kierowców, ponieważ jeśli będą oni znali swoje prawo zawarte w  art. 12 i będą stosować je w praktyce, będą mogli zaoszczędzić pracodawcy dziesiątki złotych. Co ważne, art. 12 jest wyjątkowy, ponieważ jako jedyny może być stosowany wprost i bezpośrednio przez kierowcę.

Kierowco! Przekroczyłeś czas prowadzenia pojazdu bez przerwy ponad 4,5h lub ponad 9h dziennego czasu prowadzenia pojazdu? A może byłeś zmuszony skrócić bądź przerwać swój dzienny lub tygodniowy odpoczynek? Powołaj się na art. 12 561/2006.

 

Warunki

Pamiętaj jednak, że aby móc się powołać na art.12 przekroczenie nie może zagrażać bezpieczeństwu. Wiadomym jest, że jeśli będziesz prowadzić pojazd przykładowo o dodatkowe 5 godzin, to będzie to stwarzało niebezpieczeństwo dla innych użytkowników.

Jak opisać wykresówkę?

Kierowca musi pamiętać, że opis na wykresówce musi w pełni określić sytuację i wskazywać wiarygodne informacje. Dlatego też wpisać należy, że przykładowo zastosowano się do art. 12 Rozporządzenia 561/2006, ponieważ kierowca musiał dotrzeć do odpowiedniego miejsca postoju; zabezpieczyć mienie, pojazd lub osoby; spowolnił go korek drogowy, złe warunki drogowe, zabrakło miejsca na parkingu, zdarzył się wypadek drogowy, lub nieoczekiwany objazdu. Zawsze należy podać przyczynę powstania naruszenia.

Przykładowe wpisy: wykresówka-wzór wydłużenia czasu pracy kierowcy