PRZEPISY SOCJALNE: Inna praca kierowcy. Okres gotowości. AETR.

Oceń nas

Praca kierowcy nie ogranicza się do samego prowadzenia pojazdu. Mówi o tym DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Czas pracy to również godziny poświęcone na tzw. ?inną pracę?, czyli:
– załadunek i rozładunek (zarówno wykonywanie, jak i nadzorowanie);
– pomoc pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
– sprzątanie i konserwację techniczną;
– wszelkie inne czynności, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia zobowiązań związanych z trwającą operacją transportową (formalności administracyjne, policja, cło, urzędnicy imigracyjni, itd.)
– każdy inny okres czasu, w którym kierowca nie może swobodnie dysponować swoim czasem i jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do jej podjęcia.

?Okresie gotowości? jest to czas inny niż przerwa i odpoczynek, podczas którego kierowca nie jest zobowiązany pozostawać na stanowisku pracy (np. gdy przepływa promem lub czeka na granicy).

Czym jest umowa AETR?
Jest to UMOWA EUROPEJSKA dotycząca PRACY ZAŁÓG POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE. Określa ona między innymi:
– wiek kierowcy (18 lat ? pojazdy z naczepami, przyczepami o DMC nie większej niż 7,5 tony; 21 lat w przypadku innych pojazdów, lub 18, lecz wtedy konieczne jest świadectwo kwalifikacji zawodowych; 21 lat – transport drogowy pasażerów),
– przerwy w pracy (max. po 4,5 godz. prowadzenia auta ? co najmniej 45 minut ? lub częstsze 15 minutowe przerwy),
– czas odpoczynku (dzienny odpoczynek ? 11 godzin; można 3 razy w tygodniu skrócić do 9 godzin, ale ten czas musi zostać później wyrównany),
– obowiązek montowania i używania urządzenia kontrolnego,
– obowiązek homologacji i kontrolo urządzenia kontrolnego.

Celem umowy jest stworzenie warunków dla szybszego rozwoju i usprawnienia międzynarodowych przewozów drogowych pasażerów i ładunków, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uregulowanie niektórych warunków zatrudnienia w międzynarodowym transporcie drogowym.