Terminy przedawnień roszczeń transportowych

4.5/5 - (2 votes)

Kiedy roszczenie się przedawnia?

przedawnienie roszczeń

Nie ma znaczenia, czy jesteś przewoźnikiem czy spedytorem, gdyż w jednym i drugim przypadku, choć z różnych powodów, warto znać terminy przedawniania się wnoszonych roszczeń.

W branży transportowej roszczenia wynikają najczęściej z tytułu nienależytego wykonania umowy ? np. nieterminowego dostarczenia ładunku, spowodowania szkody, itp. Każde z nich może być dochodzone przez kontrahenta przed sądem. Jeśli umowa przewozu podpisana została na mocy Konwencji CMR, to w tym przypadku ważny jest czas, który upłynął od momentu powstania roszczenia do tego, w którym sprawa została do sądu skierowana. Zgodnie z zapisami Konwencji CMR każde przedawnione roszczenie wygasa, a osoba dochodząca odszkodowania po upływie określonego czasu właściwie nic już nie może zrobić.

 

Ile zatem musi upłynąć czasu, aby roszczenie przedawniło się zgodnie z Konwencją CMR?

  • Jeden rok ? to termin podstawowy dla wszelkiego rodzaju roszczeń.
  • Trzy lata ? to wyjątek dla rocznego przedawnienia w przypadku, gdy działania przewoźnika można określić jako niedbałe lub mające na celu krzywdę kontrahenta, m.in. wydanie towaru osobie do tego nieuprawnionej, czynności prowadzące do powstania szkody.
  • 21 dni ? w momencie, kiedy dochodzi do opóźnienia w dostarczeniu ładunku, to jest kiedy przewoźnik nie dotrzymał terminu zawartego w umowie przewozu. W takim wypadku w terminie 21 dni od momentu przekazania ładunku odbiorcy, przewoźnik powinien otrzymać pismo z roszczeniem o zapłatę odszkodowania.

Jedno już wiadomo ? przez jaki czas można dochodzić swoich roszczeń. Tylko czy wiesz, kiedy zaczyna liczyć się termin ich upływu?

  • Dzień przekazania odbiorcy ładunku – w wypadku nieterminowego wykonania umowy
  • Dzień przekazania odbiorcy ładunku ? w momencie częściowego zaginięcia lub uszkodzenia ładunku
  • 30 dzień po upływie terminu dostawy ? kiedy ładunek całkowicie zaginął

Przy czym w każdym z przypadków, jeśli nie został określony termin dostawy termin upłynięcia roszczenia liczony na jest od sześćdziesiątego dnia od momentu przyjęcia towaru przez przewoźnika.

  • Po upływie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy przewozu ? tu roszczenie przewoźnika o zapłatę za wykonaną usługę.

W przypadku wnoszenia roszczeń bardzo ważną funkcję pełni reklamacja, która może zawiesić bieg ich przedawnienia. Jednak, aby do tego doszło musi ona zostać złożona w formie pisemnej wraz z dokumentami poświadczającymi jej poprawność prawną.

Jak widać termin ważności roszczeń o odszkodowania czy zapłatę jest bardzo istotnym. Warto wiedzieć, w którym momencie ulegają one przedawnieniu, by móc podjąć działania w odpowiednim czasie.