Urzędy, Instytucje, Stowarzyszenie- ważne linki dla osób z branży TSL

5/5 - (1 vote)

Zbiór ważnych linków dla osób z branży TSL

Zbiór ważnych linków dla osób z branży TSL

Lista tematów dostępnych w Internecie cały czas się zmienia i bezspornie rośnie, a pozycje, które można tam znaleźć to zarówno porady prawne, platformy transportowe i sporo innowacyjnych rozwiązań dedykowanych branży TSL. Dlatego przekazujemy zbiór linków wraz z krótkimi opisami, które mogą pomóc w prowadzeniu działalności transportowej. Przedstawione linki, to wybrane instytucje, które zawierają podstawowe wiadomości poświęcone szeroko rozumianej branży TSL. Ilość zmieniających się stale przepisów i uregulowań w zakresie transportu jest wyjątkowo duża, dlatego warto na bieżąco śledzić wydarzenia, które mogą mieć wpływ na pracę kierowców, ale również właścicieli firm transportowych i osób odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie transportem.

 

http://www.gitd.gov.pl

Główny Inspektorat Transportu Drogowego– zorganizowana do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w ramach wykonywania transportu drogowego rzeczy. Do zadań Inspekcji należy eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym. Organizacja współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową.

 

http://www.tdt.pl

Transportowy Dozór Techniczny- sprawuje nadzór techniczny nad zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej

 

http://www.pip.gov.pl

Główny Inspektorat Pracy- zajmuje się przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez skuteczne i ukierunkowane kontrole oraz czynności ochronne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i respektowania prawa pracy

 

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna

Służba Celna- jednostka utworzona w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa strefy celnej Unii Europejskiej. Odpowiedzialna za przestrzeganie zgodności z prawem przewozu, a także wywozu na danym obszarze

 

http://www.pigtsis.pl

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji- świadczy usługi wszystkim przewoźnikom (nie tylko będącym członkami Izby). Zakres obsługi to: pomoc, a także pośrednictwo w zdobywaniu licencji i zezwoleń, doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z transportem drogowym

 

http://www.pisil.pl

Polska Izba Spedycji i Logistyki- zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarczą polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu towarowego

http://www.zmpd.pl

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ZMPD- celem Zrzeszenia jest udzielanie pomocy i przekazywanie informacji członkom ZMPD w sprawach dotyczących działalności przewozowej oraz wyrażanie ich interesów na zewnątrz, wobec organów państwowych, organizacji krajowych i międzynarodowych

 

http://www.ozptd.pl

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego- celem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych i pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Jednym z działań OZPTD są szkolenia kierowców i przewoźników prowadzone na terenie całego kraju

 

http://www.s-dgsa.pl

Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych- zajmuje się organizacją seminariów i szkoleń na temat zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, opracowuje metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych. Określa zasady współpracy z instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym z Inspektoratem Transportu Drogowego oraz nawiązuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi.

 

http://ww.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- zawiera informacje o stanie budowy dróg, serwis dla kierowców związany z utrudnieniami w ruchu, udostępnia mapę kamer monitorujących

 

Instytucja zagraniczna

www.bag.bund.de

Federalny Urząd Transportu Rzeczy w Niemczech (BAG)- samodzielny centralny urząd federalny w resorcie Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miasta. Realizuje szereg zadań związanych z samochodowym transportem towarowym. Kontrolerzy są upoważnieni do zatrzymania przewoźników niemieckich i zagranicznych. Często kontrole przeprowadzane są we współpracy z innymi służbami, np. policją, urzędem celnym.

Jeśli nie mamy możliwości skorzystania z pomocy zaprzyjaźnionej firmy z branży, która funkcjonuje na rynku od lat, warto wykorzystać Internet. Najbezpieczniej szukać wiadomości na stornach właściwych instytucji (nie czerpać wiedzy na forach), da nam to gwarancję rzetelnych odpowiedzi i oszczędność czasu. Czas to pieniądz, a każdy stara się tracić go jak najmniej.

 

Zapisz