Wyższe diety za delegacje od 29 listopada 2022 roku

2.7/5 - (4 votes)

wyplata-dieta-wynagrodzenie-blog-post

Już dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe, wyższe stawki diet przysługujące pracownikom za zagraniczne podróże służbowe. Ich wysokość zależna jest od czasu trwania podróży i państwa, do którego delegowany jest pracownik. Podwyżka diet to pierwszy etap zmian w stawkach – od 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorcy więcej zapłacą również za krajowe podróże służbowe.

Zmiany w stawkach obowiązujących od 2013 roku

Nowe stawki diet i ryczałtów za delegację zagraniczną powstały na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnią w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Niezmienne od lat wysokości wynagrodzeń za pracę i nocleg poza granicami kraju, w którym znajduje się siedziba firmy, musiały ulec korekcie, chociażby ze względu na zmiany gospodarcze i rosnącą inflację. To samo dotyczy diet i ryczałtów za podróż służbową w granicach kraju – w tym przypadku zmiany nastąpią wraz z Nowym Rokiem (1 stycznia 2023 roku).

Większe stawki za podróż służbową – kogo obowiązują?

Nowe stawki obowiązują od 29 listopada 2022 roku i dotyczą wszystkich pracowników, niezależnie od umowy. Warunkiem jest zatrudnienie w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podroży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju.

Jak czytamy w ujednoliconym rozporządzeniu:

„§ 2. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1) diety;

2) zwrot kosztów:

  1. a) przejazdów,
  2. b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  3. c) noclegów,
  4. d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb”.

Nowe stawki diet i ryczałtów za nocleg – ile wynoszą od 29 listopada 2002 roku?

Jak wspominaliśmy wcześniej, od wysokości stawek diet i ryczałtów zależy czas pracy kierowcy, ale także prawo obowiązujące w danym państwie. Nie każdy kraj jest bowiem objęty zmianami w delegowaniu. Do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej załączona jest tabela z wysokością diety za dobę podroży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach. Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, zmiany przedstawiają się następująco:

Austria:

57 euro – dieta,

150 euro – limit za nocleg,

(do 29.11.2022 r. – 52 euro i 130 euro);

Dania:

446 koron – dieta,

1430 koron – limit za nocleg,

(do 29.11.2022 r. – 406 koron i 1300 koron);

Francja:

55 euro – dieta,

200 euro – limit na nocleg,

(wcześniej 50 euro i 180 euro);

Holandia:

50 euro – dieta,

150 euro – limit na nocleg,

(wcześniej 50 euro i 130 euro);

Litwa:

45 euro – dieta,

150 euro – limit za nocleg,

(do 29.11.2022 r. – 39 euro i 130 euro);

Niemcy:

49 euro – dieta,

170 euro – limit na nocleg,

(wcześniej 49 euro i 150 euro);

Słowacja:

47 euro – dieta,

132 euro – limit na nocleg,

(wcześniej 43 euro i 120 euro);

Szwecja:

510 koron – dieta,

2000 koron – limit na nocleg,

(wcześniej 459 koron i 1800 koron).

 

Źródło: www.przepisy.gofin.pl