Główny Inspektorat Transportu drogowego wprowadza nowy system iBTM

Oceń nas

gitd-nowy-system-wnioski-dokumnety-transportowe-poradnik-transporotwy-blog

W odpowiedzi na potrzeby przewoźników międzynarodowych Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił nowy system teleinformatyczny, który powoli przedsiębiorcom na szybsze i łatwiejsze załatwienie formalności.

Portal Klienta i e-usługi w ramach iBTM – co można załatwić?

Jak czytamy na stronie GITD, uruchomienie nowego systemu ma ograniczyć papierowy obieg dokumentacji i umożliwić przedsiębiorcom załatwianie spraw drogą online.

Portal Klienta oferuje dostęp m.in. do następujących wniosków:

  • Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • Wniosek o przedłużenie ważności licencji wspólnotowej,
  • Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy,
  • Wniosek o wydanie zezwolenia zagranicznego.

IBMTM to również wparcie dla Biura ds. Transportu i odciążenie jego pracowników:

Nowy system pozwoli na efektywną obsługę rosnącej liczby zadań GITD związanych z transportem międzynarodowym i usprawni proces wydawania uprawnień oraz ułatwi przedsiębiorcom bieżące monitorowanie realizacji złożonych przez nich wniosków.

– mówi Joanna Smolińska, p.o. Zastępca GITD, która zajmuje się nadzorem wdrażania nowego rozwiązania

System iBMTM – lepsza integracja z KREPTD, REGON, CEPIK

Dotychczasowy system Transbit miał ograniczone możliwości integracji z innymi systemami administracji publicznej była niemożliwa. IBMTM ma tę funkcję, dzięki czemu może łączyć się m.in. z KREPTD, REGON, CEPIK, co nie tylko przyspieszy pracę, ale i podniesie poziom pracy polskich przewoźników w perspektywie międzynarodowej. Jak dodaje Joanna Smolińska:

System umożliwi bieżący monitoring skali oraz dynamiki zmian w zakresie wydawanych uprawnień oraz uprawnień będących już w obrocie prawnym, dzięki możliwości generowania wielu rodzajów raportów. Będzie też głównym źródłem informacji o rodzaju i strukturze podmiotów realizujących usługi w międzynarodowym transporcie drogowym, czy wykorzystywanych przez firmy pojazdów.

Źródło: GOV