Kradzież samochodu a wypłata odszkodowania

Oceń nas

clauseUbezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) warto posiadać. W jego ramach można liczyć na wypłatę pieniędzy za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu. Należy jednak wiedzieć, iż nie każda poniesiona szkoda zostanie zrekompensowana przez ubezpieczyciela. Odmowa wypłaty odszkodowania jest niestety dość częstym procederem na rynku. Dlatego przy zakupie polisy należy kierować się nie tylko ceną, ale jej zakresem oraz poznać dokładnie obowiązki ubezpieczyciela, wyłączenia jego odpowiedzialności oraz sposób ustalenia odszkodowania i jego wysokości.

 

OWU najważniejsze

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży pojazdów mechanicznych. Przedmiotem tego ubezpieczenia objęty jest pojazd, wyposażenie samochodu oraz wyposażenie dodatkowe. Najprościej mówiąc AC to rodzaj umowy pomiędzy zakładem ubezpieczeń a klientem. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia oraz od indywidualnych warunków danego Zakładu Ubezpieczeń. Ze względu na to, że polisa AC jest dobrowolna, ubezpieczyciele stosują całkowitą swobodę kształtowania umowy oraz treści postanowień dotyczących rodzaju zakresu ubezpieczenia. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OWU znajdziemy szczegółowe informacje na temat tego, jaka jest odpowiedzialność naszego ubezpieczyciela i jakie ograniczenia on stosuje (jakie sytuacje są objęte ubezpieczeniem oraz jaki jest zakres rodzajowy i terytorialny) i dlatego należy je bardzo wnikliwie przeczytać.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania

Niezależnie od sytuacji należy pamiętać jednak, że nie otrzymamy wypłaty odszkodowania jeśli wyrządzimy szkodę umyślnie lub będzie ona spowodowana w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. I tutaj ubezpieczycielom najłatwiej uchylić się od obowiązku wypłaty odszkodowania ponieważ pojęcie rażącego niedbalstwa można różnie interpretować.

Najczęściej do sporów dochodzi przy interpretacji kradzieży a przywłaszczenia. Należy bowiem pamiętać, że przywłaszczenie to nie kradzież i w tym przypadkach ubezpieczyciel nie musi ponieść obowiązku wypłaty odszkodowania. Przywłaszczenie następuje, gdy sprawca zatrzymuje powierzony mu wcześniej pojazd lub znajduje go i nie chce oddać. Kradzież natomiast ma miejsce, gdy sprawca wyraźnie i wbrew woli właściciela zabiera jego przedmiot. Zwykle w OWU ubezpieczyciele posługują się wyłącznie terminem kradzieży i nie chcą płacić za utratę pojazdu na skutek jego przywłaszczenia.

Równie pewna odmowa wypłaty odszkodowania nastąpi, gdy zgubimy kluczyki od samochodu i nie zabezpieczymy odpowiednio auta przed kradzieżą.

Także pozostawienie otwartego auta z kluczykami w stacyjce i oddalenie się od niego (nawet na kilka sekund) uznane zostanie w przypadku kradzieży za rażące niedbalstwo. Tylko, gdy w samochodzie pozostanie pasażer, a złodziej dokona zuchwałej kradzieży, ubezpieczyciel będzie zobowiązany zrekompensować szkodę.

Gdy pozostawimy w samochodzie dowód rejestracyjny, a więc dokument stwierdzający tytuł prawny do pojazdu, w przypadku kradzieży samochodu nie będziemy mieć prawa do odszkodowania, a złodziej będzie mógł nawet sprzedać nasz pojazd. Zaginięcie dowodu należy niezwłocznie zgłosić na policję oraz do ubezpieczyciela.

Warto zwracać też uwagę na zapisy w OWU, które mogą mówić o wymaganiu parkowania wyłącznie na parkingach strzeżonych. Szczególnie, gdy posiadamy pojazd znacznej wartości, ubezpieczyciel może nałożyć na nas taki obowiązek, a co za tym idzie jeśli kradzież nastąpi na parkingu niestrzeżonym, odmowa wypłaty odszkodowania będzie więcej niż pewna.

Bardzo często ubezpieczyciel określa także rodzaj wymaganych zabezpieczeń samochodu (najczęściej centralny zamek, alarm, immobiliser). W przypadku kradzieży należy mieć przy sobie dokumenty dotyczące montażu i serwisowania tychże urządzeń, które przedłożymy ubezpieczycielowi, inaczej możemy mieć problem z wypłatą odszkodowania.

 

Podsumowanie

Niestety co roku do polskich sądów wpływają setki spraw przeciw firmom ubezpieczeniowym. I jak się okazuje większość tych spraw wygrywają konsumenci, co pokazuje, że warto jednak walczyć. Jednak aby ograniczyć te przypadki, przez dokonaniem wyboru pakietu AC, należy bardzo uważnie i kilkakrotnie przeczytać OWU. To w znacznym stopniu pomoże uniknąć nam przykrych rozczarowań w przyszłości. Warto także przeszkolić swoich kierowców aby podczas korzystania z pojazdu postępowali zgodnie z warunkami określonymi przez ubezpieczyciela.