Podwyżka cen paliw od 2024 roku

5/5 - (1 vote)

ceny-paliw-podwyzki-transport-blog-post-poradnik-transportowy

Minister Infrastruktury ogłosił podwyżkę stawki opłaty paliwowej w 2024 roku. Jak wynika z informacji opublikowanych w Monitorze Polskim wyniesie ona 13,2 procent więcej i będzie dotyczyć wszystkich rodzajów paliw.

Ile zapłacimy za benzynę w 2024 roku?

Zmiana stawek paliwowych wynika z obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonego na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.

Według informacji zawartych w dokumencie, opłata paliwowa na rok 2024 wyniesie:

  • 195,74 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami,
  • 422,13 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,
  • 238,98 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

O ile droższe paliwo w porównaniu do 2023 roku?

W porównaniu z aktualnymi stawkami, podwyżka cen benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn z biokomponentami wyniesie ok. 23 zł / 1000 l, czyli ponad 2 gr na litrze. Za olej napędowy, wyroby powstałe ze zmieszania olejów z komponentami i biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, zapłacimy więcej, bo prawie 50 zł za 1000 litrów (5 gr za litr). Jeśli chodzi o gaz oplata wzrośnie z 211,11 zł za 1000 kg w 2023 roku do 238,98 zł za 1000 kg w 2024 roku.

Źródło: monitorpolski.gov.pl.