Transport substancji niebezpiecznych (ADR), a obciążenia i odpowiedzialność spedytora

4.5/5 - (2 votes)

spedytorObsługa ładunków niebezpiecznych wiąże się ze sporym ryzykiem. Dopilnowanie wszystkich czynności i formalności jest obowiązkiem spedytora. Jakiekolwiek niedopatrzenie może nieść za sobą spore konsekwencje: np. zniszczenie ładunku, co może wiązać się ze szkodami wyrządzonymi otoczeniu. Wyciek trujących substancji, ich przeniknięcie do gleby , czy powietrza jest poważnym zagrożeniem zarówno dla środowiska, jak i dla życia ludzkiego. A nagłośnienie sprawy w mediach spowodować może, że firma poniesie olbrzymie konsekwencje finansowe takich wydarzeń. Utrata zaufania zarówno ze strony państwowych służb i organów kontrolnych, zleceniodawców i konsumentów to przeogromny cios dla każdej firmy.

Poniżej podane zostaną najczęstsze błędy popełniane przez spedytorów:

  • Błędne zapisy w dokumentach transportowych,
  • Brak niezbędnych dokumentów,
  • Nieprawidłowe oznakowanie pojazdu lub jego brak,
  • Niedostosowane do przewożonego towaru opakowanie,
  • Powierzenie przewozu materiałów niebezpiecznych kierowcy, który nie posiada uprawnień.

Skutki braku profesjonalizmu mogą przełożyć się nie tylko na problemy przy kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy administracji publicznej, ale przede wszystkim na awarię, która może skończyć się katastroficznie. Niedbalstwo, nadmierna oszczędność , pośpiech, czy chęć łatwego zarobku z pewnością nie popłacają.
Za błąd przy przygotowywaniu procesu transportowego spedytor ponosi odpowiedzialność:

– cywilną (za szkody wyrządzone w dobrach chronionych),
– karną (za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku itp.),
– administracyjną (za naruszenie norm administracyjnych).

Chcąc unikną problemów, spedytor jest zobowiązany do sprawdzenia przewoźnika, prawidłowe przygotowanie dokumentów, zwrócenie uwagi na opakowanie towaru. Pośpiech może przekreślić szansę na bezpieczne dotarcie towaru do celu. Dlatego też lepiej jest poświęcić parę minut więcej na przygotowanie załadunku.

Zapisz