Uszkodzenie towaru w przewozach międzynarodowych

Reklamacje i roszczenia odbiorcy wynikające z konwencji CMR