Zimowe wyposażenie pojazdów w państwach Europy

5/5 - (1 vote)

Zima zbliża się powoli wielkimi krokami. Jeśli jeździsz w tym czasie po Europie musisz się liczyć z bardzo zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi. Czy wiesz, jakie przepisy dotyczące wyposażenia pojazdów w czasie zimy obowiązują w krajach, gdzie świadczysz usługi transportowe?

zima

Poniżej podajemy informacje dotyczące wymaganego ogumienia i posiadania łańcuchów oraz dodatkowego sprzętu w pojeździe.

 

AUSTRIA

W tym kraju opony zimowe obowiązują od 1 listopada do 15 kwietnia, w tym czasie obowiązkowe jest również przewożenie łańcuchów na co najmniej jedną oś napędzaną, które dozwolone są na drogach pokrytych śniegiem lub lodem.

Dodatkowo pojazdy o dmc większej niż 3,5m tony muszą mieć na jednej osi napędzane opony M+S z co najmniej 6 mm (diagonalne) lub 5 mm (radialne) bieżnikiem.

Naruszenia w kwestii podanych wymogów mogą zostać obciążone karą od 5 000 do 30 000 Euro, a także grożą zakazem kontynuowania jazdy.

 

BUŁGARIA

Zabronione są opony z kolcami, brakuje jednak przepisów dotyczących ogumienia w czasie zimy. Jedynie stosowanie łańcuchów śniegowych powinno być zgodne ze znakami drogowymi, które pojawiają się na ternie górzystym.

 

BELGIA

Tutaj istnieje obowiązek stosowania opon zimowych oraz symetrycznego montażu opon M+S. Łańcuchy dozwolone są tylko na drogach oblodzonych i pokrytych śniegiem, a opony z kolcami są zabronione.

 

FRANCJA

Przepisy dotyczące ogumienia oraz użycia łańcuchów są regulowane jedynie przez znaki drogowe nakazujące ich użycia. Pojazdy o dmc poniżej 3,5 tony mogą używać opon z kolcami od soboty poprzedzającej 11 listopada do ostatniej niedzieli marca, a maksymalna ich prędkość to 90 km/h, pojazdy o wyższej dmc mają zakaz używania kolcowanych opon.

 

HOLANDIA

W kraju tulipanów należy jedynie zapamiętać, że zabronione jest używanie opon z kolcami oraz łańcuchów na drogach publicznych. Brak natomiast przepisów dotyczących ogumienia.

 

LITWA

Od 1 listopada do 1 kwietnia zimowe opony są obowiązkowe dla pojazdów o dmc poniżej 3,5 tony, w tym samym okresie można używać opon z kolcami. Łańcuchy są dozwolone podobnie jak w innych krajach na drogach pokrytych śniegiem i lodem.

 

ŁOTWA

Od 1 grudnia do 1 marca dla pojazdów poniżej 3,5 tony obowiązkowe są opony zimowe (M+S) o minimalnej grubości bieżnika 3 mm. Natomiast dla pojazdów powyżej 3,5 tony opony z kolcami są dozwolone od 1 października do 30 kwietnia. Łańcuchów można używać na drogach ośnieżonych i oblodzonych.

 

NORWEGIA

Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony minimalna głębokość bieżnika wynosi 5 mm i obowiązuje:

– od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocny na południu kraju

– od 16 października do 30 kwietnia włącznie na północy.

Taki sam podział dotyczy używania opon z kolcami, których długość nie może przekraczać 1,7 mm.

Opony zimowe muszą być zamontowane na wszystkich osiach, a lista dopuszczonych opon można znaleźć na stronie www.stro.se.

Ponadto pojazdy powyżej 3,5 tony muszą posiadać w swoim wyposażeniu łańcuchy.

 

NIEMCY

Nie zostały określone ramy czasowe użycia opon zimowych ? w zależności od warunków atmosferycznych. Pojazdy poniżej 3,5 tony muszą mieć zimowe ogumienie na wszystkich kołach, natomiast o dmc powyżej 3,5 tony na osiach napędzanych. Stosowanie łańcuchów powinno być zgodne ze znakami drogowymi. Natomiast, co istotne mandat za niedostosowanie ogumienia do panujących warunków może wynieść 50 euro o jeden punkt karny, natomiast 80 euro w momencie zatrzymania ruchu drogowego wskutek użycia niewłaściwych opon.

 

CZECHY

Od 1 listopada do 31 marca obowiązuje nakaz używania opon zimowych, opony M+S na osi napędzanej dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 6 mm. U naszych południowych sąsiadów łańcuchy są obowiązkowe w miejscach, które wyznaczają znako drogowe, – co najmniej na 2 kołach dla pojazdów o minimum trzech napędzanych osiach.

Używanie kolcowanych opon jest zabronione.

 

ROSJA

Od stycznia 2015 roku ma wejść w życie przepis mówiący o tym, że w miesiącach: grudzień, styczeń i luty pojazdy muszą być wyposażone w opony M+S lub 3PMSF na wszystkich osiach, a minimalna głębokość bieżnika to 4 mm. W Rosji łańcuchy nie są obowiązkowe, problem może stanowić brak określenia okresu zimowego. Użycie opon z kolcami zabronione jest w czerwcu, lipcu oraz sierpniu.

 

SZWECJA

Od 1 grudnia do 31 marca obowiązują opony zimowe (M+S), których bieżnik musi wynosić minimalnie 5 mm (nie dotyczy opon przyczepy). Lista opon dopuszczonych w Szwecji do użytku znajduje się na stronie www.stro.se. Wyposażenie pojazdu w łańcuchy nie jest obowiązkowe, a zalecane. Natomiast w przypadku opon kolcowanych okres dopuszczenia ich do użytku wynosi od 1 października do 15 kwietnia i może przypadać 50 kolców na metr ogumienia dla opon wyprodukowanych po 1 lipca 2013 roku.