Rozwój sektora transportowego w 2011r. w odniesieniu do transportu drogowego

Główny Urząd Statystyczny co roku dokonuje analizy aspektów warunkujących rozwój sektora transportowego w Polsce. Wyniki raportu są sumą badań pochodzących ze sprawozdawczości GUS, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Komisji Europejskiej oraz Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich. W raporcie pod uwagę bierze się między innymi dane o: przychodach […]

więcej