Większe możliwości dla diagnosty, wyższe opłaty dla kierowcy, czyli nowe przepisy dotyczące badań technicznych od 1 listopada 2022 roku

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań przepisów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych badaniach weszło w życie 1 listopada 2022 roku. Celem jego wprowadzenia jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, które są w złym stanie technicznym. Jednak, jak mówią sami diagności, są to zmiany „kosmetyczne”, a […]

więcej