Pakiet Mobilności – kary za niedostosowanie się do unijnych przepisów w 2023 roku

Pomimo tego, że pakiet wdrażany jest od 2020 roku, wciąż budzi wiele emocji – zwłaszcza wśród przedsiębiorców transportowych. To oni zobowiązani są do przestrzegania nowych zasad i to na nich ciąży odpowiedzialność za ewentualne niedopatrzenia. Z tego względu muszą trzymać rękę na pulsie i nieustannie edukować się w kwestii tego, jakie nowe przepisy pakietu mobilności […]

więcej