Przewóz ponadgabarytowy przepisy

Transport ponadnormatywny wywołuje wiele emocji z powodu przepisów, które zostały na niego nałożone. W roku 2012 wprowadzono nowelizację do dotychczasowej ustawy o ruchu drogowym, która miała na celu uproszczenie dotychczas mocno skomplikowanych procedur związanych z przewozem ładunków ponadgabarytowych. Zmiana polegała przede wszystkim na tym, że dotychczas wydawane jednorazowe zezwolenie na każdy ? osobny przewóz ładunku […]

więcej