Prawa obowiązki i inspekcji transportu drogowego (ITD)

Transport w naszym kraju podlega różnym regulacjom prawnym. Aby prawo mogło być respektowane, a ustawy efektywnie i właściwie wykonywane, potrzebne było stworzenie odpowiedniego organu administracji rządowej. Tak przed laty powstała Inspekcja Transportu Drogowego. ITD to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna. Nie wszyscy wiedzą jednak jak ważna jest jej rola w sektorze transportu drogowego. Przewoźnicy […]

więcej