Stacja kontroli pojazdów będzie musiała zamknąć się natychmiast po odbytej kontroli? Protest właścicieli stacji rusza 29 września 2022 r. w Warszawie

Nowy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, określa nowe warunki przeprowadzania badań diagnostycznych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie sejm.gov.pl, głównym celem zmian jest podniesienie poziomu badań technicznych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom, które miałyby wynikać z nieprawidłowego […]

więcej